Waarom zou u omgeschakelde profielen aanwerven?

We weten nu dat meer dan de helft van de beroepen van 2030 nog niet bestaat. Kan er dan nog sprake zijn van omscholing of omschakeling in de arbeidswereld? Of hebben we hier gewoon te maken met een aanpassing aan nieuwe situaties?

Wegens de Covid-crisis die tot voor kort de wereld teisterde, vertegenwoordigen de omgeschoolde profielen in alle sectoren en salarisniveaus meer dan 25% van de sollicitanten in België. Dit is een ongelooflijk reservoir van talent en vaardigheden, waar recruiters vaak weinig rekening mee houden, spijtig genoeg.

Profielen die zich hebben omgeschoold kunnen nochtans een troef zijn voor uw bedrijf. Hoe werft u hen aan?

Waarom zijn er zoveel omgeschakelde werkkrachten op de arbeidsmarkt?

De gezondheidscrisis heeft loontrekkenden aan het denken gezet over heel wat aspecten van hun dagelijks leven, waaronder het beroepsgedeelte. Sommigen stellen zich existentiële vragen over de zin van hun activiteit binnen het bedrijf, terwijl anderen zich afvragen hoe ze hun beroeps- en privéleven in de toekomst opnieuw in evenwicht kunnen brengen.

Ten tweede realiseren sommige werknemers zich dat hun baan hun niet de verwachte vooruitzichten op ontwikkeling zal bieden. Wanneer zij wat afstand nemen, komen velen tot het besef dat een – niet per se ingrijpende – verandering onontbeerlijk is.

Daar telewerk flexibelere werktijden mogelijk maakt, hebben die werkkrachten er gebruik van gemaakt om – meestal online – nieuwe vaardigheden en kennis aan te leren, die zij nu in de praktijk proberen toe te passen.

Ook het vermelden waard: sommige omgeschoolden hebben die stap uit noodzaak gezet. De sectoren toerisme en hotelwezen stellen het hoogste percentage omgeschakelde profielen tewerk.

Nederigheid, een belangrijke troef

Een omgeschoolde werknemer heeft zich als persoon in vraag moeten stellen, is daarin geslaagd en heeft belangrijke keuzes moeten maken voor zijn of haar beroepsleven. Misschien heeft de kandidaat die u momenteel ontmoet zelfs een deel van zijn spaargeld geïnvesteerd in bij- of omscholing, in de hoop een baan te vinden.

Deze kandidaten werden gedwongen zichzelf en hun zekerheden op de helling te zetten om risico’s te nemen. Zij hebben zich vaak nederig moeten opstellen tegenover moeilijkheden in de leerprocessen. Solidariteit en openheid in het dagelijks leven zijn daarom essentiële waarden voor zulke werknemers.

Bijna 90% van de ondervraagde bedrijven stellen vast dat 60% van de buiten het bedrijf omgeschoolde personen hebben bijgedragen tot het succes van de onderneming. Deze werknemers vertoonden niet louter een flink aanpassingsvermogen, maar ook motivatie, een ware troef voor het succes van de werkgever.
(Opinionway opiniepeiling, Décideurs 2019)

Als een eend te water

De grote troef van een omgeschakeld profiel is dat hij al heeft gewerkt en ervaring kan voorleggen! Hij is perfect op de hoogte van de codes en regels in de bedrijfswereld. Wie een dergelijke kandidaat aanwerft, kan rekenen op de maturiteit van iemand die weet hoe hij moet samenwerken en hoe hij zich snel in een team integreert. Kortom, een totaal ander profiel dan iemand die pas een eerste opleiding achter de rug heeft.

De inwerkfase zal waarschijnlijk korter zijn dan bij een junior en de nieuwe werknemer zal wellicht sneller van start kunnen gaan dan een andere kandidaat.

Een antwoord op de veroudering van vaardigheden

Omgeschoolde profielen bieden bovendien een uitweg voor de veroudering van vaardigheden. Door de evolutie van (onder meer) de technologie kunnen bepaalde bekwaamheden nu als “ouderwets” en achterhaald worden beschouwd.

Met andere woorden, de verscheidenheid aan nieuwe technische, theoretische en praktische kennis vraagt om antwoorden en oplossingen. Wel, dankzij hun recente opleiding die overeenstemt met de eigenheden van de huidige arbeidsmarkt, dragen omgeschoolde profielen bij tot de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en knowhow in uw onderneming.

Op alle fronten

Omgeschakelde werkkrachten zijn geen ‘spijtoptanten’. De vaardigheden uit hun vorige beroepsleven kunnen nog steeds nuttig zijn. Zij hebben dus een troef: dubbele vaardigheden. Iemand die bijvoorbeeld twintig jaar aan de receptie van een hotel heeft gestaan en zich daarnaast altijd heeft geboeid voor computercode, kan een interessante kandidaat zijn voor een recruiter van een hotelketen die op zoek is naar een web ontwikkelaar.

Duidelijke keuzes

De meest voorkomende kwaliteiten van omscholingsprofielen zijn vindingrijkheid, uithoudingsvermogen en vastberadenheid. Aan hun project klampen ze zich met grote motivatie vast.

Rekruteerders kunnen ervan uitgaan dat dergelijke kandidaten dit beroep uit passie en bewust kiezen, zonder enige vorm van dwang. Bovendien gaat het bij een omscholing halverwege de carrière vaak om werkkrachten die gesetteld zijn, een gezin hebben en leningen moeten aflossen. Zij zullen zich totaal inzetten om deze nieuwe ervaring tot een succes te maken. Ze voelen zich echt geëngageerd in hun baan!

De strijd om talent

Wie in een context van talentschaarste omscholingsprofielen overweegt, krijgt toegang tot de gekwalificeerde mensen waar de onderneming naar zoekt. De aanwerving van omgeschoolde profielen zou echter gepaard moeten gaan met de ontwikkeling van een solide opleidingsplan, aangepast aan deze bevolkingsgroep om hun onvermijdelijke tekortkomingen op te vullen.

Als u aanwerft voor een duidelijk technische functie, breng dan zeker de kandidaat op de hoogte van de normen en voorschriften die in uw bedrijfstak gelden. In de digitale beroepen, waar de helft van de werknemers nu autodidact is, zijn korte, interactieve cursussen beschikbaar over zowat elk onderwerp.

Verlaging van de kosten?

Voor ondernemingen die omgeschoolde profielen aanwerven liggen de kosten lager, aangezien de bezoldigingsvoorwaarden rechtstreeks afhangen van de ervaring van de kandidaten.

Omgeschakelde werkkrachten aanwerven is dus voordelig voor de onderneming en geeft iedereen een nieuw elan. Het vergt wel dat ondernemingen het beginsel van gelijke kansen gaan toepassen.

De integratie ondersteunen

HR moet ervoor zorgen dat de integratie van omscholingsprofielen soepel verloopt. Terwijl de manager de pas aangeworven werknemer dagelijks moet begeleiden, dient HR erop toe te zien dat alles in het werk wordt gesteld om een geslaagde integratie te garanderen en dat het morele contract dat tussen de onderneming, de manager en de nieuwe werknemer door alle partijen wordt nageleefd.


Over de auteur

Amélie Alleman, Founder Betuned


Bron: BECI

Mots clés

Articles recommandés

Weet jij hoeveel feestdagen er dit jaar in mei zijn: 2, 3 of 4?

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)