Schrijf je in voor de jaarverslag-roadshow van de NBB!

Zoals elk jaar doen gouverneur Pierre Wunsch, directieleden en economen van de NBB de ronde van het land om het jaarverslag van de Nationale Bank aan het grote publiek voor te stellen. Dit is een unieke gelegenheid om terug te komen op de belangrijkste economische, financiële en monetaire ontwikkelingen van het afgelopen jaar, in België en in het buitenland.


Na de opeenvolgende schokken die de COVID-19-pandemie in 2020 en 2021 en de Russische invasie in Oekraïne in 2022 veroorzaakten, werd 2023 gekenmerkt door de normalisering van de economie. Er kwam een einde aan de verstoringen van de internationale toeleveringsketens en de energieprijzen liepen terug, waardoor de inflatie snel afnam. De wereldeconomie week af van de vooruitzichten aan het begin van het jaar; ze bleek verrassend weerbaar tegen de achtergrond van de verkrapping van het monetair beleid in de geavanceerde economieën. Hetzelfde geldt voor de Belgische economie, waarvan de onverwachte dynamiek de arbeidsmarkt bleef ondersteunen.

De presentatie biedt de gelegenheid om specifieker in te gaan op de volgende actualiteitsvragen:

  • Ligt de forse toename van de inflatie in 2021-2022 definitief achter ons?
  • Bestaat er een risico op een loon-prijsspiraal in België?
  • Hoe valt de weerbaarheid van de Belgische economische bedrijvigheid ten opzichte van die van de buurlanden te verklaren?
  • Welke gevolgen heeft de forse rentestijging voor de gezinnen, de ondernemingen en de overheid?
  • Zijn België en de EU op de goede weg om klimaatneutraliteit te verwezenlijken? Welke benadering volgen de andere grote economische blokken?
  • Is de wereldwijde opleving van het industrieel beleid een goede zaak?

Na de uiteenzetting wordt een netwerkreceptie aangeboden.

Welkom op de presentaties

De directieleden van de Nationale Bank presenteren het jaarverslag op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Alle voordrachten zijn gratis. Schrijf je hier in.

Locatie
Datum
Spreker
Link
Antwerpen
13/03/2024 18:00
Pierre Wunsch
Brussel
15/03/2024 11:00
Pierre Wunsch
Leuven
18/03/2024 18:00
Tim Hermans
Gent
19/03/2024 18:00
Steven Vanackere
Mechelen
20/03/2024 18:00
Steven Vanackere
Aalst
21/03/2024 18:00
Tom Dechaene
Brugge
25/03/2024 18:00
Steven Vanackere
Kortrijk
26/03/2024 18:00
Tim Hermans
Kasterlee
27/03/2024 18:00
Tom Dechaene
Hasselt
28/03/2024 18:00
Tim Hermans

Wil je een presentatie in het Frans bijwonen? Hier vind je een overzicht van de voordrachten in Wallonië en Brussel.

Graag een gedrukt exemplaar?

Het jaarverslag wordt op 13 maart op onze website gepubliceerd. Je kan het verslag daar downloaden en ook de verschillende filmpjes bekijken die de belangrijkste thema's samenvatten.

Heb je toch liever een papieren exemplaar in handen? Vul dan het bestelformulier in.


Politiek en EconomieF.F.F.Hoewel de Belgische economie gezond is, blijft het toenemende begrotingstekort een zwarte vlek, zoals blijkt uit het jaarverslag 2023 van de Nationale Bank.

Mots clés

Articles recommandés

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023