Publiek vertrouwen in belastingen: wereldwijde perspectieven 2022

Sinds 2017 hebben IFAC en ACCA binnen de G20 gegevens verzameld over de houding en meningen van het grote publiek ten aanzien van hun belastingstelsels en de actoren die daarbij betrokken zijn. Deze enquête, die de mening weerspiegelt van meer dan 5.600 mensen in 14 landen, biedt inzicht in wie ze vertrouwen en wat hen bezighoudt, ondersteund door deskundig advies van professionals, academici en belastingautoriteiten.

Hierbij, de studie van IFAC - ACCA

Bron : IFAC-ACCA, september 2022

Mots clés

Articles recommandés