Definitief groen licht voor minimumbelasting voor multinationals vanaf 2024

Met de goedkeuring door de plenaire vergadering neemt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem met succes de laatste horde voor de invoering van de minimumbelasting voor multinationals. Met deze minimumbelasting verzekeren we dat elke grote onderneming met een omzet van minstens 750 miljoen euro vanaf 2024 minstens 15 procent vennootschapsbelasting betaalt.


«Ik heb de afgelopen jaren in binnen- en buitenland met veel overtuiging aan de kar getrokken van de minimumbelasting voor multinationals. Het is niet meer dan logisch dat wanneer onze Belgische gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen onze sociale zekerheid onderstutten, ook grote multinationals hun eerlijke bijdrage leveren. Het belang van deze minimumbelasting kan niet onderschat worden. Het is niet enkel een historische stap richting meer fiscale rechtvaardigheid, maar ook een doeltreffend nieuw wapen tegen belastingparadijzen.»
Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale LoterijNaar het parlementair document 55K3678

Lees het verslag

Minister Van Peteghem werkt al drie jaar, zowel op internationaal, Europees als Belgisch niveau, aan deze historische stap richting meer fiscale rechtvaardigheid. Het definitieve groen licht van het federaal parlement zorgt er nu voor dat alles op tijd afgewerkt is om multinationals vanaf volgend jaar hun eerlijke bijdrage te laten leveren in ons land. Prognoses van de FOD Financiën becijferden die opbrengst op 634 miljoen euro in 2024.

Met deze goedkeuring is België een van de eerste landen die de wereldwijde minimumbelasting in zijn nationale wet verankert. Minister Van Peteghem nam de afgelopen jaren maatregelen om de invoering van de minimumbelasting vanaf volgend jaar vlot te laten verlopen. Zo zal een gespecialiseerd team binnen de FOD Financiën versterkt worden om zowel de vlotte implementatie als de inning te garanderen.

Bron : Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij, persbericht, 14 december 2023

FiscaliteitF.F.F.Invoering minimumbelasting voor multinationals - Tweede lezing

Mots clés