BeMob-enquête: meer dan één Belg op vier ondervindt moeilijkheden bij het gebruik van het openbaar vervoer

Ongeveer een kwart van de Belgen ondervindt moeilijkheden bij het gebruik van het openbaar vervoer. Deze cijfers komen uit een enquête die in de zomer van 2022 is uitgevoerd en tot doel heeft de ongemakken die gebruikers bij hun verplaatsingen met de trein, metro, tram of bus kunnen ondervinden, onder de aandacht te brengen.


Deze enquête toont aan dat alle Belgen tijdens hun mobiliteit met toegankelijkheidsproblemen kunnen worden geconfronteerd, en illustreert dat de term “persoon met beperkte mobiliteit (PBM)” niet alleen op personen met een handicap betrekking heeft.

Wie zijn deze Belgen die moeilijkheden bij het gebruik van het openbaar vervoer ondervinden?

Boodschappen vervoeren, met kinderen reizen, een koffer of tas dragen, met een kruk stappen of zwanger zijn... mogelijkheden genoeg om in het dagelijks leven met toegankelijkheidsproblemen te worden geconfronteerd en dus, al dan niet tijdelijk, als een persoon met beperkte mobiliteit te worden beschouwd.

24 tot 27% van de respondenten geeft aan moeilijkheden, zelfs kleine, bij het gebruik van het openbaar vervoer te ondervinden. Er moet worden opgemerkt dat vrouwen meer met deze moeilijkheden te maken krijgen dan mannen.

Tot 50% van de personen met een fysieke aandoening ondervindt moeilijkheden bij het gebruik van het openbaar vervoer

Terwijl over het algemeen meer dan een kwart van de Belgen moeilijkheden bij het gebruik van het openbaar vervoer ondervindt, loopt dit percentage op tot 50% bij personen met problemen in verband met het gehoor, het zicht of het evenwicht. De meest genoemde obstakels zijn het verstaan van de omgeroepen mededelingen (50%), het lezen van schermen en affiches (32%) en de treden om in of uit een vervoermiddel te stappen (73-77%, naargelang de breedte of hoogte van de treden).

Personen, dieren of voorwerpen: wie/wat nemen we mee bij onze verplaatsingen?

Belgen verplaatsen zich vaak niet met lege handen. Op de eerste plaats komen boodschappen (meer dan 80%), gevolgd door een boekentas, aktetas of draagbare computer (bijna 40%) en ten slotte een of meerdere koffers (meer dan 20%). Deze alledaagse voorwerpen kunnen bij verplaatsingen een belemmering worden.

Met jonge kinderen of met dieren het openbaar vervoer nemen kan ook moeilijk of zeer moeilijk zijn voor 1 op de 5 respondenten.

Methode

De enquête werd tussen 20 juni en 5 juli 2022 online door het bedrijf iVOX afgenomen bij een panel van 3.000 respondenten die representatief zijn voor de Belgische bevolking. Het doel van de enquête was de objectivering van de moeilijkheden die individuen bij hun verplaatsingen ondervinden, met name op het openbaar vervoer.

Raadpleeg het volledige rapport dat beschikbaar is op deze website.

Mots clés

Articles recommandés

Een studie naar extra verloningselementen in België in 2022 (duiding SD Worx)

Spend your change : oproep om aankopen met munten te betalen

Gemiddelde jaar inflatie : 3.2% in 2024. Sociale uitkeringen en wedden van het overheidspersoneel opnieuw aangepast met 2% in maart en april 2025.