Wie bezit de overheidsschuld van de Europese landen?

De overheidsschuld is het geheel van de leningen die de staat en de overheidsadministraties hebben aangegaan. Ze wordt gefinancierd door schuldeisers, die al dan niet inwoners van het land kunnen zijn, en die tot verschillende sectoren behoren, zoals financiële instellingen, huishoudens, ondernemingen, enz. De infografiek die door Statista is gemaakt, toont de verdeling van de overheidsschuld van de Europese landen volgens de plaats en de sector van de schuldeisers, in 2022.

  • We stellen vast dat het aandeel van de overheidsschuld dat door niet-inwoners wordt aangehouden, sterk verschilt naargelang het land. Het is het hoogst in Estland (87,9%), Letland (82,4%) en Litouwen (79,1%), en het laagst in Griekenland (25,8%), Italië (33,6%) en Frankrijk (35,1%). Het gemiddelde van de eurozone is 52,7%.
  • We merken ook op dat het aandeel van de overheidsschuld dat door inwonende financiële instellingen wordt aangehouden, zeer verschillend is naargelang het land. Het is het grootst in Griekenland (51,5%), Italië (41,2%) en Frankrijk (39,1%), en het kleinst in Estland (0,8%), Slowakije (3,1%) en Slovenië (3,4%). Het gemiddelde van de eurozone is 23,8%.
  • We zien ten slotte dat het aandeel van de overheidsschuld dat door andere inwonende sectoren wordt aangehouden, zoals huishoudens, ondernemingen of overheidsadministraties, ook varieert naargelang het land. Het is het sterkst in Zweden (45,7%), Finland (41,7%) en Duitsland (40,6%), en het zwakst in Cyprus (3,8%), Ierland (6,4%) en Griekenland (8,1%). Het gemiddelde van de eurozone is 25,1%.


Wat België betreft, kunnen we opmerken dat :

  • Het aandeel van de overheidsschuld dat door niet-inwoners wordt aangehouden, is 48,4%, wat iets lager is dan het gemiddelde van de eurozone. Dit betekent dat België minder afhankelijk is van de internationale financiële markten dan andere landen om zijn schuld te financieren.
  • Het aandeel van de overheidsschuld dat door inwonende financiële instellingen wordt aangehouden, is 19,1%, wat ook lager is dan het gemiddelde van de eurozone. Dit wijst erop dat de Belgische financiële sector minder blootgesteld is aan het risico van de overheidsschuld dan andere landen.
  • Het aandeel van de overheidsschuld dat door andere inwonende sectoren wordt aangehouden, is 33,1%, wat hoger is dan het gemiddelde van de eurozone. Dit toont aan dat de economische agenten in België, met name de huishoudens, meer betrokken zijn bij de financiering van de overheidsschuld dan andere landen.​

Mots clés

Articles recommandés

Economische vooruitzichten 2024-2029 voor België: stabiele groei, maar het overheidstekort wordt steeds groter !

Start-ups & scale-ups: de grootste financieringsvalkuilen en hoe ze te vermijden

Influencers geven reclame niet duidelijk weer