Wallonië hervormt investeringssteun. Alles begrijpen over de geplande veranderingen in 2023!

Minister van Economie Willy BORSUS heeft besloten om de investeringssteun te hervormen. Doelstellingen: meer duidelijkheid en versterkte hefboomeffecten.

Hier zijn de belangrijkste veranderingen.

Richtinggevend

De steun wordt momenteel alleen verleend op basis van een sectorfilter.

Een KMO die een nieuwe investering van minimaal € 25.000 wil doen in een van de sectoren opgenomen in de lijst van in aanmerking komende sectoren, kan momenteel aanspraak maken op investeringssteun.

Deze hervorming houdt in dat bedrijven vooraf een minimale score van 50% moeten behalen op verschillende criteria. Het is dus nodig om vooraf de kwaliteit en relevantie van ondersteunde projecten te waarborgen om het hefboomeffect te vergroten.

Driedubbele overgang en territoriale implementatie

De "kwalitatieve" criteria voor toegang tot steun zijn verdeeld over de 3 dimensies van de driedubbele overgang als volgt:

Beoordelingscriteria voor toegang tot steun

Economische criteria (42 punten)

Innovatie en digitale transformatie van de productie

Bedrijfsoprichting, eerste installatie in WG

Economisch risico van investeringen

Werkgerelateerde criteria (30 punten)

Stabilisatie van werkgelegenheid

Schepping van werkgelegenheid

Milieugerelateerde criteria (28 punten)

Vermindering van de ecologische voetafdruk

Implementatie van circulaire economieprincipes


De weging is meer in het voordeel van economische criteria, gezien het doel van de hervorming om het hefboomeffect van publieke middelen op de regionale economie te versterken.

Bedrijven worden ook aangemoedigd om werkgelegenheid te behouden of te versterken, hun ecologische voetafdruk te verminderen en circulaire economieprincipes te integreren, omdat dit hen punten zal opleveren om toegang te krijgen tot hogere niveaus van steun.

Een bonuscriterium (+2%) met betrekking tot de driedubbele overgang is ook voorzien voor internationale implementatie (alleen voor KMO's) of versterkte inspanningen op het gebied van werkgelegenheid of het verminderen van de ecologische voetafdruk.

Een territoriaal bonuscriterium (+2%) is ook voorzien in geval van implementatie van activiteiten op een herontwikkelingssite (SAR).

Er is ook een bonuscriterium (+5%) voor KMO's die zich bevinden in een ontwikkelingszone en werkgelegenheid creëren.

Een duidelijker en efficiënter systeem

Het voorgestelde systeem versterkt de leesbaarheid van het beleid en het begrip ervan voor bedrijven en zelfstandigen. Het tarievenschema is sterk vereenvoudigd.

Voor investeringsprojecten van maximaal € 100.000 wordt een Fast-Track-regeling ingevoerd met een forfaitaire subsidie van 10% om de toegang voor zelfstandigen en KMO's te versnellen en te vergemakkelijken. Het systeem werkt op basis van de indiening van facturen met betrekking tot de investering.

Versterkte steun voor hernieuwbare energieproductie en energie-efficiëntieverbetering
De meeste nettosubsidietarieven voor hernieuwbare energie- en cogeneratiesectoren worden versterkt.

Er is besloten om de implementatie van een GTC (centrale technische beheer van meerdere apparaten) voor energieproductie en -verbruik op te nemen in de lijst van in aanmerking komende kosten voor alle sectoren. Dit maakt het mogelijk om op afstand een reeks geautomatiseerde apparatuur in gebouwen en/of industriële installaties te beheren en de werking van meerdere productie- en verbruiksinstallaties te optimaliseren en gelijktijdige werking van tegengestelde installaties (verwarming + airconditioning, enz.) te vermijden.

Er is ook besloten om de energieboekhouding op te nemen in de lijst van in aanmerking komende kosten. Het installeren van een energieboekhouding helpt grotendeels om dit rapportageproces te stroomlijnen en te automatiseren, waarbij de administratieve last voor het bedrijf minimaal wordt. Het installeren van een energieboekhouding is ook verplicht voor installaties voor hernieuwbare energieproductie met een vermogen van meer dan 100 kW.

Opslag van hernieuwbare energie: investeringen in de opslag van hernieuwbaar gas komen in aanmerking.

Warmtenetten: warmtenetten zijn distributiemiddelen voor energie van een bedrijf naar klanten, ongeacht hun status. Als minstens 50% van de verkochte warmte bestemd is voor bedrijven en gemeenschappen (exclusief woningen), worden alle consumenten (particulier, openbaar en bedrijf) in het subsidiëringsgebied opgenomen.

Er is ook besloten om de maximale subsidieplafonds te herzien, van € 1.500.000 naar € 2.000.000 voor kleine bedrijven die worden beschouwd als producenten van groene energie, om grotere installaties rendabel te maken.

Tot slot zal er geleidelijk een AMURE-audit[1] nodig zijn voor alle dossiers om de relevantie van de gedane investeringen te waarborgen en hun impact op de bedrijfsprocessen te maximaliseren.

Divers

Bovendien komt gereviseerd materiaal in aanmerking voor investeringssteun, zowel in het Fast-Track-programma als in het KMO-programma.

Er zal een analyse worden uitgevoerd zodat bedrijven meer kunnen profiteren van alle beschikbare instrumenten om het gebruik van regionale fondsen te optimaliseren.

Ten slotte hebben economische verenigingen zonder winstoogmerk nu ook toegang tot steun.

-------

[1] Een audit die betrekking heeft op de analyse van de energieprestaties van bestaande installaties en mogelijke verbeteringen op het gebied van energiebesparing.

Mots clés

Articles recommandés

AI zou een impact kunnen hebben op de tewerkstelling van 65% van de Belgische werknemers.

Pillar 2 - Binnenkort opening systeem verplichte notificatie voor MNO-groepen en omvangrijke binnenlandse groepen

Een op de drie Belgische bedrijven investeerde al in AI op de werkvloer