Pensioenhervorming is gestemd: knelpunten en wervante sites

<.Donderdagnamiddag 4 april keurde het federaal parlement de pensioenhervorming goed. Het RSVZ en de Pensioendienst deden vrijdag tijdens een persconferentie in aanwezigheid van de Ministers van Pensioenen en van Zelfstandigen uit de doeken hoe ze zullen omgaan met deze nieuwe wetgeving en wat de burger van hen kan verwachten. Ook onthulden ze het thema van de communicatiecampagne rond de pensioenbonus: 'En jij, hoeveel doe jij erbij?'. In de bijlagen vindt u extra voorbeelden voor de bonus, de video’s van de campagne, de documenten van de persconferentie en de video van de webinar voor pensioenprofessionals.


Om de burger een helder overzicht per maatregel te bieden, hebben de Pensioendienst en het RSVZ aparte, makkelijk te onthouden URL’s gelinkt aan de bijgewerkte infopagina’s:


Indien één van deze maatregelen een impact heeft op jouw pensioen, dan worden je pensioen en de raming van je pensioen op mypension.be.

Je hoeft dus zelf niets te doen.

Pensioenbonus (vanaf juli 2024)

SocialF.F.F.Nieuw! Wat is de pensioenbonus en hoe bouwt u die op?

vanaf juli 2024): als je verder werkt na je vroegste pensioendatum en zo je pensioen uitstelt, kun je maximum 3 jaar lang een bonus opbouwen. Je kunt zelf kiezen of je die als eenmalig of maandelijks bedrag wilt ontvangen. Je moet je pensioen uitstellen tot minstens 1 januari 2025.


Minimumpensioen (vanaf januari 2025)

Extra voorwaarde om recht te hebben op het minimumpensioen: Je moet tijdens de volledige loopbaan 5 000 dagen voltijds of 3 120 dagen deeltijds effectief gewerkt hebben
en in totaal nog altijd voldoen aan de gebruikelijke loopbaanvoorwaarde (voor werknemers en zelfstandigen: een loopbaan van minstens 30 jaar hebben).

Belangrijk: deze maatregel zal pas ten volle van kracht zijn voor burgers geboren in 1970 en later.

Compensatie voor deeltijdse tewerkstelling vóór 2002: Vóór 2002 bestond er geen algemene mogelijkheid om de loopbaan als werknemer te onderbreken met een uitkering. Daardoor bouwen deeltijdse werknemers minder pensioenrechten op dan voltijdse werknemers. Nu komt er een verhoging van 25 % voor maximaal 5 deeltijdse loopbaanjaren vóór 2002.

Compensatie voor vrijstelling van bijdragen tijdens Covid-crisis: Perioden met vrijstelling van bijdragen als zelfstandige tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2022 door de Covid-crisis, tellen mee voor de loopbaanvoorwaarde van 30 jaar voor het minimumpensioen. (Dit geldt enkel voor de toegangsvoorwaarde, niet voor de berekening van het bedrag van het minimumpensioen zelfstandige.)

SocialF.F.F.Gewaarborgd minimumpensioen : wat is het?

Hervorming perequatie

Ambtenarenpensioenen volgen de evolutie van de bezoldigingen van de actieve ambtenaren. Voortaan zal de kost voor de perequatie jaarlijks nog maximaal 0,3 % van de totale pensioenlast mogen

SocialF.F.F.Perequatie van de ambtenarenpensioenen : wat betekent het?


Mypensioen.be

Omdat de wet pas gestemd is, zal het enkele maanden duren om mypension.be en onze andere rekenprogramma's aan te passen. Kwaliteit vraagt tijd. Uiterlijk in juli 2024 zullen we u in mypension.be tonen vanaf wanneer u een bonus kunt opbouwen.

Communicatiecampagne rond de pensioenbonus: 'En jij, hoeveel doe jij erbij?

Het RSVZ en de Pensioendienst hebben beslist om een communicatiecampagne rond de pensioenbonus op touw te zetten.

Mots clés

Articles recommandés

Een eerlijke belastinghervorming zonder rijkentaks!

Elke manager zou zijn of haar eigen jaarlijkse beoordelingsgesprek moeten voeren!

Federale staatsschuld per einde mei 2024 ?