‘Onbeperkt verlof’: realisme overheerst

Concept van ongelimiteerd aantal vakantiedagen maakt niet iedereen gelukkig

Niet iedereen is overtuigd van het concept van onbeperkte vakantie. Meer zelfs: de meeste tegenstand zien we in België en Ierland. Dat blijkt uit de nieuwe studie van SD Worx bij 4.833 werkgevers en 16.011 werknemers in zestien Europese landen. Bijna de helft van de Belgen lijkt het idee van onbeperkte vakantie wel genegen, maar meer dan zeven op de tien werknemers zou gewoon bij hetzelfde aantal dagen blijven of slechts een beetje meer vakantie opnemen. Zowel werknemers als werkgevers kijken realistisch naar de mogelijkheid om ongelimiteerd vakantiedagen op te nemen. Gemiddeld hebben we 14 aansluitende dagen vakantie nodig om de batterijen op te laden. Onverwacht mooi weer of een feestje? Ook de dag zelf een dagje vakantie vragen lukt bij één op drie Belgen.

Meeste tegenstanders in België en Ierland: ongeveer één op zes is geen fan

Niet iedereen is overtuigd van het concept van onbeperkte vakantie. Iets minder dan de helft van de Europese werknemers (48%) toont hiervoor interesse, terwijl een opvallende 40% eerder neutraal staat tegenover het aanbod. Twaalf procent is helemaal niet geïnteresseerd in zo’n systeem. In België gaat het zelfs om 16% of één op zes Belgen, samen met Ierland (18%) de grootste tegenstand. Vooral Kroatische (66%), Poolse (60%) en Spaanse (56%) werknemers staan hier wel positief tegenover. Engelse (51%), Deense (49%) en Zweedse (46%) werknemers staan er eerder neutraal of onverschillig tegenover.


Helft zou wel meer vakantiedagen nemen

Bijna de helft van de werknemers, ook in België, staat positief over concept van ongelimiteerde vakantiedagen. Maar als medewerkers een ongelimiteerd aantal vakantiedagen zouden krijgen, zouden de meesten eerder gaan voor iets meer vakantiedagen (36%) of zouden ze gewoon evenveel vakantie nemen (36%). Dit betekent dus dat 72% gewoon bij hetzelfde aantal dagen blijven of slechts een beetje meer vakantie opnemen. In België zou een vijfde (21%) veel meer vakantie opnemen dan nu.


Geen zaligmakende oplossing, ook niet voor werkgevers

Het valt op dat de meerderheid van Belgische werkgevers ook niet staat te springen voor een onbeperkt aantal (betaalde) vakantiedagen. Het grootste deel (37%) is tegen; een op drie (33%) is neutraal en 30% vindt het een goed idee. Ook al zijn werknemers wat meer positief dan werkgevers, toch tonen de cijfers hoe beide kanten vrij gematigd staan tegenover het concept.

“Het is niet dat iedereen eindeloos vakantie wil. De meeste werknemers zijn hier zeer realistisch in”, stelt Bruce Fecheyr-Lippens Chief People Officer bij SD Worx. “Zowel werknemers als werkgevers hebben eerder een gematigde kijk op onbeperkte vakantietijd. Juridisch zijn er zeker beperkingen omwille van wetgeving over bv. feestdagen, nachtarbeid en maximale arbeidsduur: je kan al het werk niet plots presteren op zes maanden of om het even wanneer. Mogelijk speelt ook een psychologisch effect mee: werken geeft mensen een zinvolle invulling, kansen om zich te ontwikkelen en bij te leren en het brengt mensen samen. Vakantie zorgt ervoor dat de batterijen terug zijn opgeladen.” De verantwoordelijke vervolgt: “Het varieert van persoon tot persoon, maar gemiddeld geven Belgen aan dat ze minimaal 14 aansluitende dagen vakantie nodig hebben om hun batterijen op te laden. Maar ook een snipperdag kan helpen voor een goed evenwicht.”


Een op de drie kan nog de dag zelf vakantie aanvragen

In Belgische bedrijven kan éen op drie werknemers (34%) hun vakantie aanvragen op de dag zelf. Twee derde (67%) van de Belgische bevraagden kan binnen een week of minder vakantie aanvragen: dat is beter dan gemiddeld in Europa (55%). Voor 5% van de Belgische werknemers geldt dat ze vakantie 1 tot 2 weken op voorhand aanvragen. Iets meer dan een kwart (28%) moet het dan weer 2 weken tot een maand op voorhand aanvragen.


Een goed zicht op de planning is een vereiste om een flexibele vakantieregeling te garanderen. Digitalisering helpt om snel en flexibel vakantiedagen toe te staan en de werkplanning en loonadministratie onder controle te houden.

--Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer bij SD Worx.

Mots clés

Articles recommandés

De impact van klimaatverandering op de sociale zekerheid

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk in Belgïe

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023