KB tot ontslag en benoeming van een lid van de commissie van beroep van ITAA

Op de voordracht van de Minister van Justitie wordt benoemd tot plaatsvervangend lid in de Franstalige kamer van de commissie van beroep van het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, ter vervanging van mevrouw Véronique Lebacq, wier mandaat zij zal beëindigen: mevrouw Anne De Potter, rechter bij de ondernemingsrechtbank te Waals-Brabant.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, om precies te zijn op 10 januari 2024.

Mots clés

Articles recommandés

Federale staatsschuld per einde maart 2024 ?

Groene en digitale transitie : financiering voor onderzoek en innovatie !

Persconferentie: aangifte in de personenbelasting 2024 van uit elk hoek