Hoe worden de Bruxell'Air-premies verstrekken ? Bedrag, modaliteiten, mobiliteitdiensten, inwerkingstreding ...

In 2023 werden meer dan 1.200 Bruxell’Air-premies toegekend, waarvan 60% aan huishoudens met een laag inkomen. Op voorstel van Minister

Op voorstel van minister van Leefmilieu Alain Maron heeft de Brusselse regering heeft recent beslist om de Brussel’Air-premie te versterken

Waar gaat het over?

Wat zijn de nieuwigheden, waar rekening mee moet worden gehouden vanaf 1 maart 2024?

Kortom

Het principe is bekend: het aanmoedigen van Brusselse automobilisten om af te zien van hun auto ten gunste van duurzamere vervoerswijzen. Door hun kentekenplaat te laten schrappen, onder bepaalde voorwaarden, kunnen de Brusselaars profiteren van bepaalde bedragen, die zij “à la carte” kunnen besteden aan alternatieve mobiliteitsoplossingen in Brussel.

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, Klimaattransitie, Gezondheid en Welzijn: “Het duurzaam maken van onze vervoerswijzen is cruciaal om de luchtkwaliteit en de gezondheid in Brussel te verbeteren en onze klimaatdoelstellingen te halen. Bij deze evolutie naar minder vervuilende mobiliteit wil ik dat er rekening wordt gehouden met de situatie van alle Brusselaars, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Dat is de voorwaarde voor een breed draagvlak, zodat iedereen kan bijdragen aan de noodzakelijke verandering.

Een praktisch punt over de kwestie

Laten we duidelijk zijn : ons doel is hier niet om een volledige praktische gids voor het beheer van deze premie op te stellen, wat online wordt voorgesteld door de site Brussel Leefmilieu: de Bruxell’Air-mobiliteitspremie, om zich anders te verplaatsen in de hoofdstad.

Het gaat er meer om uw aandacht te richten op de vele veranderingen die de inwoners van Brussel nu zullen moeten integreren in hun besluitvormingsproces om hun kentekenplaat al dan niet te schrappen.

> Aanvraag - procedure

De aanvrager van de premie moet een natuurlijke persoon zijn die gedomicilieerd is in één van de 19 gemeenten van Brussel.

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet de aanvraag binnen zes maanden na het schrappen van een nummerplaat worden ingediend.

U kunt de Brussel'Air-premie aanvragen via een online formulier bij IRISbox.

Na het invullen van het formulier via een veilige connectie, krijgt u automatisch een premiebedrag toegekend. Dit bedrag kunt u besteden aan een van de mobiliteitsdiensten aangeboden door de partners van dit project.

> Verhoging van de premies

De nieuwe bedragen zijn 505 €, 705 € en 1010 €, afhankelijk van het inkomen van de aanvragende huishoudens. De premiecategorieën worden bepaald op basis van het inkomen, waarbij de laagste inkomens de hoogste premie krijgen.

Procedure - welk voertuig?:

De schrapping in kwestie moet betrekking hebben op een voertuig M1 (met uitzondering van kampeerwagens) dat gedurende ten minste één ononderbroken jaar op naam van de aanvrager is ingeschreven, in plaats van twee jaar zoals voorheen.

> Betrokkende Mobiliteitsdiensten

De Bruxell’Air-premie biedt een fiets- en micromobiliteitsbudget van minimaal 200 € (in plaats van 250 €). Aanvragers kunnen micromobiliteitsvoertuigen zoals steps kopen, evenals abonnementen op openbaar vervoer, deelfietsen en taxiservices

Hier vindt u alle concrete informatie over de diensten in kwestie en de betrokken operatoren

Mots clés

Articles recommandés

De impact van klimaatverandering op de sociale zekerheid

Verplicht gebruik van PoUS : uitgestel tot 16 september 2024 !

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023