Het VBO wil meer invloed voor België in Europa

‘Hoe kan België een hoofdrol spelen in Europa’ was het centrale thema van een speciale Europese conferentie die het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) organiseerde op donderdag 17 november, ruim een jaar voor de start van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Het VBO presenteerde er een manifest ‘België sterker in Europa’ met daarin 12 aanbevelingen om België meer te laten wegen op het Europees besluitvormingsproces en de aanpak van Europese aangelegenheden in ons land te verbeteren.

De Europese economische integratie is de motor van groei en welvaart voor onze kleine, open economie. De goede werking van de interne markt, onze gemeenschappelijke Europese markt met het vrij verkeer en een level playing field, is essentieel voor het Belgische bedrijfsleven. Die interne markt is uitgegroeid tot de belangrijkste afzetmarkt en toeleverancier voor onze bedrijven. Daarnaast worden ondernemers dagelijks geconfronteerd met Europese regels die een grote invloed hebben op de werking van hun bedrijf maar ook bepalend zijn voor ons internationaal concurrentievermogen. En dat zal in de toekomst ongetwijfeld zo blijven. Daarom is het meer dan ooit cruciaal dat België op Europees niveau zijn belangen nog sterker behartigt.

Volgens het VBO kan België meer wegen op het Europees besluitvormingsproces en de aanpak van Europese aangelegenheden in ons land verbeteren door:

vóór de onderhandelingen:

 1. de defensieve en offensieve Belgische belangen rond Europese dossiers in kaart te brengen
 2. geen wetgevende initiatieven op nationaal niveau te nemen als er een Europees initiatief komt
 3. een Belgische ‘impact assessment’-eenheid op te richten die de cumulatieve impact van nieuwe Europese voorstellen op België berekent
 4. systematisch openbare raadplegingen rond Europese wetsvoorstellen te organiseren

tijdens de onderhandelingen:

 1. de manier waarop een Belgisch standpunt tot stand komt transparanter te laten verlopen en te communiceren over die standpunten
 2. telkens een duidelijk standpunt in te nemen en te verdedigen in de Raad
 3. een sterker Belgisch netwerk in de EU-bubbel te promoten
 4. een structureel overleg op politiek niveau op te zetten met gelijkgezinde landen

na de onderhandelingen:

 1. in elk parlement van het land het Europees beleid beter op te volgen
 2. de omzetting van Europese richtlijnen te verbeteren
 3. een homogene omzetting van Europese richtlijnen in de verschillende regio’s te verzekeren
 4. een periodieke evaluatie van de bestaande wetgeving te maken en de bijhorende lasten te berekenen

Als we allen die concrete aanbevelingen naleven, gelooft het VBO dat België erin zal slagen om op Europees niveau zijn invloed te versterken en zo zijn belangen nog sterker zal kunnen behartigen. Ook de aanpak van Europese aangelegenheden in ons land zou daarmee verbeterd worden.

De druk op de bedrijven blijft voortdurend toenemen: enerzijds als gevolg van de energiecrisis en de inflatieschok die de concurrentiehandicap doen toenemen, maar ook door de extra cumulatieve regeldruk. Nieuwe Europese wetsvoorstellen of de implementatie ervan in Belgisch recht monden al te vaak uit in extra administratieve lasten. Daarom is het belangrijk dat België maximaal weegt op het Europees besluitvormingsproces en waakt over regels die onze concurrentiekracht versterken. Het VBO en zijn leden-sectorfederaties zijn ervan overtuigd dat ons land met die 12 aanbevelingen onze Belgische belangen maar ook die van de Belgische bedrijven beter zal kunnen behartigen op het Europees niveau”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO en Bart De Smet, voorzitter van het VBO.

Gelieve hier het manifest met de volledige lijst van aanbevelingen te vinden.

Bron: VBO

Mots clés

Articles recommandés

Regionale economische vooruitzichten 2024-2029

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid

Douane-Unie Eu - Turkije: elektronische afgifte certificaat inzake goederenverkeer a.tr door Tturkije