Het IMF roept België op om de structurele hervormingen te versnellen en de budgettaire weerbaarheid te versterken

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft op 24 oktober 2023 zijn slotverklaring gepubliceerd na zijn jaarlijkse missie in België in het kader van artikel IV. Artikel IV is een proces waarbij het IMF regelmatig de economische en financiële situatie en het macro-economische en structurele beleid van zijn lidstaten beoordeelt.

Het IMF erkent dat België een sterke veerkracht heeft getoond in het opvangen van een reeks schokken in de afgelopen drie jaar, dankzij een snelle en doeltreffende gezondheids- en economische reactie. Het IMF verwacht dat de reële bbp-groei 5,5 % zal bedragen in 2023, na een krimp van 6,3 % in 2020, en dat de werkloosheidsgraad zal dalen tot 5,8 % in 2023, na 6,5 % te hebben bereikt in 2020.

Het IMF wijst echter ook op de uitdagingen waarmee België wordt geconfronteerd om een duurzaam en inclusief herstel te verzekeren en om zijn concurrentievermogen en convergentie binnen de eurozone te versterken.

>> Read this document"

Het IMF doet verschillende aanbevelingen om België te helpen deze uitdagingen aan te gaan, onder meer:

  1. Versnellen van de structurele hervormingen die gericht zijn op het stimuleren van de productiviteit, de werkgelegenheid en de potentiële groei. Het IMF roept op tot een hervorming van de arbeidsmarkt om de segmentatie te verminderen, de arbeidsparticipatie te verbeteren en de inzetbaarheid van de werknemers te bevorderen. Het IMF beveelt ook aan om het onderwijs- en opleidingsstelsel te versterken om tegemoet te komen aan de behoeften van de arbeidsmarkt, met name op digitaal gebied. Het IMF pleit bovendien voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel en een verlaging van de belastingdruk op arbeid.
  2. Versterken van de budgettaire weerbaarheid en de houdbaarheid van de overheidsschuld. Het IMF schat dat België een structurele begrotingsaanpassing van ongeveer 2 % van het bbp zal moeten doorvoeren in de periode 2024-2027, om het begrotingstekort onder de limiet van 3 % van het bbp te brengen die is vastgesteld door het Europees Stabiliteits- en Groeipact, en om de schuld-bbpverhouding te stabiliseren op ongeveer 115 % van het bbp. Het IMF benadrukt de noodzaak om de essentiële overheidsuitgaven te beschermen, met name op het gebied van gezondheid, onderwijs en ecologische transitie, terwijl tegelijkertijd de inefficiënte uitgaven worden gerationaliseerd en de belastinggrondslag wordt verbreed.
  3. Versterken van de financiële sector en voorkomen van risico's die verband houden met de vastgoedmarkt. Het IMF verwelkomt de maatregelen die de Belgische autoriteiten hebben genomen om de financiële sector te ondersteunen tijdens de crisis, met name het uitstel van betalingen van leningen en overheidsborgstellingen. Het IMF beveelt echter aan om deze maatregelen geleidelijk af te bouwen naarmate de economische omstandigheden verbeteren, om moral hazard en verstoringen te voorkomen. Het IMF waarschuwt ook voor de risico's die verband houden met de stijging van de vastgoedprijzen en de schuldenlast van de huishoudens, en roept op tot een versterking van de macroprudentiële maatregelen om deze risico's te beperken.

Het volledige rapport van het IMF over België zal later worden gepubliceerd, na goedkeuring door de Raad van Bestuur van het IMF. De slotverklaring van het IMF weerspiegelt de voorlopige bevindingen van de deskundigen van het IMF na hun missie in België, die plaatsvond van 11 tot 22 oktober 2023. De missie stond onder leiding van mevrouw Delia Velculescu, hoofd van de missie voor België bij het Europese Departement van het IMF. De missie heeft de Belgische autoriteiten ontmoet, evenals vertegenwoordigers van de privésector, de vakbonden, de werkgeversorganisaties en de burgermaatschappij.​

Mots clés

Articles recommandés

Forfait caféhouders en kleine caféhouders : BTW-aangifte eerste kwartaal 2024 in te dienen uiterlijk 22 april 2024

Economische winterprognoses 2024: groei veert pas later op en inflatie daalt sneller

Wet inzake digitale diensten is van toepassing op alle onlineplatforms in de EU : nieuwe regels inhouden voor gebruikers, bedrijven en platforms ?