Handig stappenplan voor btw-aftrek door gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen

Btw-belastingplichtigen die naast hun btw-belaste activiteiten ook btw-vrijgestelde activiteiten verrichten (zoals medische, financiële of onroerende handelingen), kunnen geen volledig recht op btw-aftrek uitoefenen. Zij hebben de keuze om het recht op btw-aftrek uit te oefenen ingevolge de methode van het algemeen verhoudingsgetal (één verhoudingsgetal voor alle kosten) of ingevolge de methode van het werkelijk gebruik (toewijzing van de kosten aan categorie 100%, categorie 0% en één of meerdere bijzondere verhoudingsgetallen).

De toepassing van het werkelijk gebruik moet uitdrukkelijk worden verzocht. De voorafgaande elektronische kennisgeving teneinde toepassing te kunnen maken van het werkelijk gebruik werd reeds met ingang van 1 januari 2023 verplicht. In 2024 is deze verplichting tot voorafgaande kennisgeving ook uitgebreid naar gemengde belastingplichtigen die toepassing maken van de methode van het algemeen verhoudingsgetal. Daarnaast moeten zowel de gemengde als gedeeltelijke belastingplichtigen ook op jaarlijkse basis een aantal gedetailleerde gegevens meedelen aan de btw-administratie.

Opnieuw actie vereist dus voor de belastingplichtigen met een beperkt recht op btw-aftrek! Wij hebben de belangrijkste principes en formaliteiten hieronder voor u gebundeld.

U bent een gemengde belastingplichtige

Toepassing van de methode van het werkelijk gebruik

Toepassing van het algemeen verhoudingsgetal

U bent een gedeeltelijke belastingplichtige

FAQ


Mots clés