Gedeeltelijke btw-aftrek volgens de regel van het werkelijk gebruik: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2023

Lopende dossiers: kennisgeving vereist uiterlijk op 30 juni 2023!

Via de wet van 27 december 2021 geldt vanaf 1 januari voor gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen een nieuwe procedure voor de uitoefening van de btw-aftrek op basis de regel van het werkelijk gebruik. Een nieuw KB van 26 oktober 2022 bepaalt nu in detail de uitvoeringsmaatregelen voor deze nieuwe procedure. Met deze nieuwe bepalingen worden de regels veel formalistischer: voorafgaande kennisgeving, gedetailleerde info bij de btw-aangifte, invoering van strikte termijnen. Daarbij wordt een retroactieve toepassing van de regel van het werkelijk gebruik uitgesloten indien de gestelde formaliteiten niet correct of tijdig worden nageleefd. Bovendien behoudt de administratie zelf de mogelijkheid om de toepassing van de regel van het werkelijk gebruik retroactief te weigeren of aan te passen.

Zoals in de wet wordt bepaald, moet er in lopende dossiers een kennisgeving, met gedetailleerde info, worden overgemaakte uiterlijk op 30 juni 2023. Het niet respecteren van deze verplichting zal leiden tot een (tijdelijke) verwerping van de toepassing van de regel van het werkelijk gebruik. Daarbij is het de bedoeling dat de administratie de huidige werkwijzen zal herbekijken en eventueel zal corrigeren. Gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen die momenteel toepassing maken van de regel van het werkelijk gebruik dienen o.i. hun huidige situatie grondig te (her)bekijken in het licht van deze nieuwe verplichtingen.

In bijgevoegde nieuwsbrief worden de nieuwe regels samengevat met een eerste commentaar over de mogelijke gevolgen.

Het is o.i. duidelijk dat deze nieuwe regels een belangrijke impact zullen hebben voor alle sectoren met een gemengde of gedeeltelijke btw-plicht, zoals onder meer vastgoed, financiële dienstverlening, overheden, onderwijs, medische dienstverlening, holdings, …

Het Tiberghien btw-team kan u assisteren bij het onderzoek van uw btw-statuut en de uitoefening van het recht op aftrek van de btw, in het licht van deze nieuwe striktere regels.

Bron: Tiberghien

Mots clés