Trendbevestiging: de tewerkstelling in België is voor het vierde jaar op rij gestegen !

Ondanks een lichte terugval in vergelijking met vorig jaar, waren er eind 2023 zo’n 6,6% meer mensen aan de slag in ons land dan in 2019. Dat stelt hr-dienstenbedrijf Acerta vast, dat de evolutie in tewerkstelling jaarlijks opvolgt bij een vaste set van 21.000 werkgevers in alle sectoren en bij bedrijven tot 1.000 werknemers. De tewerkstelling nu is groter dan vier jaar geleden (2019). Uitzondering is de metaal- en maakindustrie.

Groei tewerkstelling afgevlakt tot +1,6%, wel nog altijd +6,6% laatste vier jaar

Acerta volgt een vaste set van 21.000 werkgevers en hun reële tewerkstelling over de jaren. Eind december 2023 tonen die werkgevers een gemiddelde tewerkstellingsgroei van 6,6% sinds 2019. Na de dip in het coronajaar 2020 was er eerst een piek in 2021. Daarna bleef de groei aanhouden, weliswaar tegen een milder tempo. Tussen eind december 2022 en eind december 2023 bedraagt de groei nu 1,6%.


Figuur 1: Evolutie tewerkstelling in België, gebaseerd op een vaste dataset van 21.000 werkgevers, 31 december 2019-2023

Kathelijne Verboomen, directeur Kenniscentrum Acerta Consult: “Tewerkstelling is een belangrijke sociale en economische parameter. Het Steunpunt Werk rapporteerde eerder al voor het derde kwartaal van 2023 een werkzaamheidsgraad van 72% in België. Verschillende indicatoren, zoals hier de cijfers over tewerkstelling, wijzen op een positieve evolutie richting het nationale streefdoel van 80% werkzaamheidsgraad. . En dit zijn enkel de contracten van bepaalde en onbepaalde duur. Die worden nog aangevuld met flexi- en studentenjobs.”

Metaal- en maakindustrie zwakt groeicijfers

In alle sectoren en alle bedrijven tot 1.000 werknemers, is de tewerkstelling nu groter dan vier jaar geleden (in 2019). De enige uitzondering is de metaal- en maakindustrie. In de bedrijven die behoren tot de metaal- en maakindustrie kromp de tewerkstelling het voorbije jaar weliswaar licht met -1,1%,maar gaan er met -9,4% op achteruit in vergelijking met vijf jaar geleden.


Figuur 2: Evolutie tewerkstelling per sector en per grootte, 31 december: 2023 vs. 2022 en vs. 2019

Kathelijne Verboomen: “De metaal- en maaksector liet al blijken zich moeilijk te kunnen herstellen van de opeenvolgende crisissen van de voorbije jaren. Dat sommige crisissen aanhouden (bv. De oorlog in Oekraïne) en dat er nieuwe crisissen bijkomen (bv. De spanningen in het Midden-Oosten die zich laten voelen tot in internationale wateren, met gevolgen voor het internationale transport) helpt de sector niet vooruit. Het is positief dat in tijden van arbeidskrapte de tewerkstelling toeneemt in alle bedrijven, ongeacht het aantal werknemers, maar toch merken we dat de sterkste groei zich voornamelijk situeert bij de kleinere ondernemingen, tussen de 5 à 20 werknemers.”


Over de cijfers

Deze analyse is gebaseerd op de effectieve gegevens van een vaste dataset van meer dan 21.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo’s als grote ondernemingen tot 1.000 werknemers behoren en die Acerta over de hele periode 2019-2023 kon volgen. De analyse brengt de (evolutie van de) tewerkstelling in kaart op basis van metingen op 31 december en heeft betrekking op contracten van bepaalde en onbepaalde duur, geen flexi’s of studenten.


Mots clés

Articles recommandés

De inflatie bedroeg in mei 4,9%, net zoals in april.