Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Wat zijn uw verplichtingen?

  • U dient de jaarlijkse btw-verzamelaangifte ten laatste in op 28 februari van het jaar volgend op dat waarop ze betrekking heeft. Deze verplichting geldt voor alle nog actieve btw-nummers van belastingplichtigen die verplicht waren periodieke btw-aangiften in te dienen.
  • U dient de verzamelaangifte verplicht in via Intervat(This hyperlink opens a new window). Ook voor de ‘Fresh starters’ is het verplicht elektronisch in te dienen via Intervat.
  • U betaalt het eventueel verschuldigd btw-bedrag ten laatste op 30 april.
  • U dient de jaarlijkse klantenlisting in via Intervat(This hyperlink opens a new window) ten laatste op 31 maart.

Meer info ?

betalings- en aangifteverplichtingenMots clés

Articles recommandés

Federale staatsschuld per einde maart 2024 ?

Groene en digitale transitie : financiering voor onderzoek en innovatie !

Persconferentie: aangifte in de personenbelasting 2024 van uit elk hoek