Bruto financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2024


Het Agentschap van de Schuld verwacht dat de bruto financieringsbehoeften van de federale overheid 52,92 miljard euro zullen bedragen in 2024.

Het bijgevoegde document bevat meer details (Borrowing_requirements_2024_0.pdf (664.23 KB)

Bij het opstellen van deze raming ging het Agentschap van de Schuld ervan uit dat de netto financieringsbehoeften 21,48 miljard euro zouden bedragen in 2024. De aflossingen van de schuld op middellange en lange termijn zouden 29,27 miljard euro bedragen.

Bovendien plant het Agentschap van de Schuld de terugkoop van OLO’s met vervaldag in 2025 voor een bedrag van 1,50 miljard euro. En de uitvoering van puts en calls op bepaalde instrumenten kan mogelijk leiden tot een financieringsbehoefte van 0,67 miljard euro.

Op het vlak van financiering plant het Agentschap van de Schuld om in 2024 voor 41,00 miljard euro aan OLO's uit te geven, een daling van 3,82 miljard euro in vergelijking met het bedrag van 44,82 miljard euro dat naar verwachting in 2023 zal worden uitgegeven. Het Agentschap van de Schuld verwacht drie nieuwe OLO-benchmarks met vaste rente te lanceren.

Het Agentschap van de Schuld verwacht ook 2,00 miljard euro uit te geven via zijn EMTN-programma of andere alternatieve financieringsinstrumenten zoals Schuldscheine, evenals 2,00 miljard euro aan Staatsbons met looptijden van 3, 5, 8 of 10 jaar.

De limieten voor het herfinancierings- en herzettingsrisico blijven opnieuw ongewijzigd in 2024, wat betekent dat het maximum van het herfinancierings- en herzettingsrisico op 12 maanden gehandhaafd blijft op 17,50% en dat het maximum van het herfinancierings- en herzettingsrisico op 60 maanden opnieuw 42,50% bedraagt.


Mots clés

Articles recommandés

De impact van klimaatverandering op de sociale zekerheid

Verplicht gebruik van PoUS : uitgestel tot 16 september 2024 !

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023