België is 9e meest innovatieve land van Europa

Met een mooie 9e plaats is België een van de meest innovatieve landen in Europa, blijkt uit de barometer 2022 van het Europees Octrooibureau (EPO).

België vestigt nieuw record voor octrooiaanvragen in 2022

De Belgische octrooiaanvragen bij het EPO stegen in 2022 met 5 % ten opzichte van het jaar voordien. Dat is een nieuw record. België ligt daarmee ruim voor op de gemiddelde groei van de 39 EPO-lidstaten (+0,1 %) en de EU27 (-0,5 %) en bekleedt de 9e plaats in de lijst van de EPO-landen.

Gespecialiseerde machines, de belangrijkste groeimotor voor innovatie in België

De Belgische octrooiaanvragen voor gespecialiseerde machines stegen met +52,4 %, waardoor dat het nieuwe belangrijkste Belgische technologiedomein werd. Ook oppervlaktetechnologie (+49,0 %) en biotechnologie (+12,6 %) kenden een sterke groei.

Belgische innovatie aangedreven door onderzoeksinstellingen

Vijf van de top tien octrooiaanvragers uit België zijn universiteiten of onderzoeksinstellingen. De grootste aanvragers zijn Solvay en Umicore.

Vlaanderen, eerste Belgische regio bij het EPO

Van de 2.604 octrooiaanvragen uit België die bij het EPO werden ingediend, komt 66,4 % van de bedrijven of organisaties uit Vlaanderen. Vlaanderen staat op de 9e plaats van EU-regio's met meeste octrooiaanvragen. Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn meest innovatieve provincies, terwijl de snelste groei komt uit de provincies Limburg, Namen en West-Vlaanderen.

Bekijk alle cijfers voor België en de trends in Europa en wereldwijd in de barometer EPO Patent Index 2022

Bron : Fod Economie

Mots clés

Articles recommandés

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

Vastgoed: Eerste halfjaar 2024 – Dalende verkopen, stabiele prijzen en toestroom van jonge kopers