Belastingen: Antigua en Barbuda, Belize en de Seychellen toegevoegd aan EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties

De Raad heeft Antigua en Barbuda, Belize en de Seychellen toegevoegd aan de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belasting­gebied. Voorts zijn er 3 jurisdicties van de lijst geschrapt: de Britse Maagdeneilanden, Costa Rica en de Marshalleilanden.

De EU-lijst telt nu 16 jurisdicties:

 • Amerikaans-Samoa
 • Antigua en Barbuda
 • Anguilla
 • de Bahama's
 • Belize
 • Fiji
 • Guam
 • Palau
 • Panama
 • Rusland
 • Samoa
 • de Seychellen
 • Trinidad en Tobago
 • Turks- en Caicoseilanden
 • Amerikaanse Maagdeneilanden
 • Vanuatu

De Raad betreurt dat deze jurisdicties zich nog niet coöperatief opstellen en vraagt hen om hun rechtskader te verbeteren om de geconstateerde problemen op te lossen.


Wijzigingen van de lijst

De EU-lijst van niet-coöperatieve jurisdicties (bijlage I) omvat landen die geen constructieve dialoog met de EU over fiscaal bestuur zijn aangegaan of die de beloofde hervormingen niet hebben doorgevoerd. Die hervormingen zijn nodig om te voldoen aan een reeks objectieve criteria voor goed fiscaal bestuur, waaronder fiscale transparantie, eerlijke belasting­heffing en de toepassing van internationale normen ter preventie van grondslag­uitholling en winst­verschuiving.

De Groep gedragscode (belasting­regeling ondernemingen), het orgaan van de Raad dat de actualisering van de lijst voorbereidt, werkt nauw samen met internationale organen zoals het forum schadelijke belasting­maatregelen van de OESO om goed fiscaal bestuur wereldwijd te bevorderen.

Deze keer voegde de Raad 3 jurisdicties aan de lijst toe: Antigua en Barbuda, Belize en de Seychellen. Alle 3 de jurisdicties bleken tekort te schieten op het gebied van de uitwisseling van belasting­informatie op verzoek (criterium 1.2).

De Britse Maagden­eilanden werden van de lijst verwijderd omdat zij hun kader voor de uitwisseling van inlichtingen op verzoek (criterium 1.2) hebben gewijzigd. Zij zullen opnieuw worden beoordeeld volgens de OESO-norm. In afwachting daarvan werd deze jurisdictie opgenomen in bijlage II. Costa Rica werd van de lijst geschrapt omdat het de schadelijke aspecten van zijn regeling inzake vrijstelling voor inkomsten uit buitenlandse bron (criterium 2.1) heeft gewijzigd. De Marshalleilanden werden van de lijst geschrapt omdat ze aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt bij de handhaving van de vereisten inzake economische substantie (criterium 2.2).


Document over de stand van zaken (bijlage II)

Naast de lijst van niet-coöperatieve jurisdicties keurde de Raad ook het gebruikelijke document over de stand van zaken (bijlage II) goed. Daarin wordt beschreven hoe de samenwerking tussen de EU en haar internationale partners verloopt, en welke toezeggingen deze landen hebben gedaan om hun wetgeving aan te passen aan de normen voor goed fiscaal bestuur. Doel van het document is om constructieve inspanningen te erkennen en coöperatieve jurisdicties verder aan te sporen om de beginselen van goed fiscaal bestuur toe te passen.

Er werden 4 jurisdicties verwijderd uit het document over de stand van zaken (bijlage II). Jordanië en Qatar hebben hun schadelijke belasting­regeling gewijzigd. Montserrat en Thailand zijn al hun verplichtingen met betrekking tot de rapportage per land van de betaalde belastingen nagekomen.


Achtergrond

De EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belasting­gebied werd in december 2017 opgesteld. De lijst maakt deel uit van de externe EU-strategie voor belasting­heffing, en moet helpen wereldwijd goed fiscaal bestuur te bevorderen.

Jurisdicties worden beoordeeld aan de hand van een reeks criteria die de Raad heeft bepaald. Deze criteria hebben betrekking op fiscale transparantie, eerlijke belasting­heffing en de toepassing van internationale normen ter voorkoming van grondslag­uitholling en winst­verschuiving. De voorzitter van de Groep gedragscode voert waar nodig politieke en procedurele dialogen met relevante internationale organisaties en jurisdicties.

De lijst is geen statisch gegeven. Sinds 2020 wordt hij tweemaal per jaar bijgewerkt door de Raad. De volgende actualisering staat gepland voor februari 2024.

De lijst staat in bijlage I bij de Raads­conclusies over de EU‑lijst van jurisdicties die niet coöperatief zijn op belasting­gebied. Bijlage II is een "document over de stand van zaken" waarin wordt aangegeven welke coöperatieve jurisdicties hun belasting­beleid (of hun inspanningen om samen te werken) verder hebben verbeterd.

De besluiten van de Raad worden voorbereid door de Groep gedragscode van de Raad, die ook toeziet op belasting­maatregelen in de EU-lidstaten.


Lijst van landen die niet samenwerken met de EU of hun verplichtingen niet volledig zijn nagekomen

Naar de pagina "Vergaderingen"

Mots clés

Articles recommandés

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

Accountant: wist u dat? Het misdrijf van fiscale witwaspraktijken wordt uitgebreid naar alle gevallen van belastingfraude, inclusief eenvoudige belastingfraude.

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid