Aangifte PB 2021 in de praktijk ...

De Minister van Financiën heeft vanmorgen aangekondigd : TOW is operationeel sedert deze 5 mei 2021. De gelegenheid om een praktische oproep van wat er in het kader van deze nieuwe aangifte op de website van de FOD Financiën werd gepubliceerd.... Binnenkort zullen wij hierop meer in details terug te komen, zeker op bijvoorbeeld de 20 nieuwe codes die aan het coronacrisis gebonden worden...

Model en voorbereidende documenten

Het is de Koninklijk besluit van 21 maart 2021 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslag- jaar 2021, BS 30/01/2021 bl. 29588 die deze bekendmaking verzekerd.

Meer info over de voorbereiding vindt u onder de titel "Aangifte PB aanslagjaar 2021: voorbereidende documenten on line"

Opening Tax-on-web

Tax-on-web(externe link) is vanaf nu beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2021.

Raadpleeg vanaf nu uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte online!

Uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte is al online beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web)(externe link).

Hebt u MyMinfin nog niet gebruikt? Bekijk onze video's:

Als u uw aangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte per post ontvangt, zal die in de loop van de maand mei naar u worden verstuurd.

Nieuwigheden

Wilt u graag meer informatie over de nieuwigheden van de aangifte en van het voorstel van vereenvoudigde aangifte? Neem dan een kijkje in de presentatie (PDF, 1.35 MB) in bijlage die gegeven werd tijdens de persconferentie van 5 mei. Meer info ? Raadpleeg deze FAQ ‘Aangifte 2021’. U bent niet-inwoner? U zult uw aangifte kunnen indienen vanaf half september 2021.


Voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA)
3.750.000 belastingplichtigen ontvangen een VVA in 2021. Ofwel 170.000 minder dan in 2020. De belastingplichtigen die geen VVA meer krijgen in 2021, worden daarover geïnformeerd per brief of via een eBox-notificatie (zie Verzending van 140.000 brieven naar belastingplichtigen die dit jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte meer zullen ontvangen).

Kijk zorgvuldig uw gegevens na.

Uw gegevens zijn juist en volledig? U hoeft niets te doen. U zult automatisch uw aanslagbiljet ontvangen.

Gegevens onjuist of onvolledig? Te verbeteren via MyMinfin (Tax- on-web) of het papieren formulier. Belastingplichtige ontvangt zijn aanslagbiljet op basis van de gewijzigde gegevens.


Indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting

> 30 juni 2021

> 15 juli 2021

  • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)
  • Wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte via MyMinfin (Tax-on-web)

> 21 oktober 2021

Aangifte via een accountant (of belastingadviseur)


Bron :FOD Financiën, 29 april 2021

Mots clés

Articles recommandés

AANGIFTEN VENB - BNI-VEN - RPB: INDIENINGSTERMIJN VERLENGD TOT EN MET 10 OKTOBER 2023

Uiterste indieningsdatum van de aangiften voor de 'forfaitaire belastingplichtigen'

PB aangiften : de complexiteit, nieuw criterium voor de indieningstermijnen !