Een veilige lockdown toegewenst, beste confraters

Het is weer zover: een nieuwe lockdown werd afgekondigd… We bevinden ons opnieuw in een situatie die we absoluut wilden vermijden… Sluit de deuren en ga op zoek naar een veilig onderkomen! Na een ‘zwart’ jaar, angstige en terneergeslagen cliënten, biedt ook het einde van het jaar weinig hoop. Een goede reden voor ons om ons tot u te richten, u veel sterkte en kracht toe te wensen: laat ons samen deze moeilijke winter doorkomen!

Gekkenwerk?

Het is een vaststelling die elk van ons tergt… Wat een gekkenwerk! Het gevoel dat het elk jaar nog erger is dan het jaar ervoor. De vaststelling dat een ingewikkeld beroep nog ingewikkelder kan worden. Beste confraters, wees gerust, u bent niet de enige die vindt dat de huidige omstandigheden verschrikkelijk zijn. Omstandigheden waarbij velen spontaan denken aan zware fysieke beroepen, maar die toch een realiteit zijn voor de economische beroepsbeoefenaars.

Het recht om te overleven

Onze cliënten zijn hiervan niet de dupe. Zij hebben goed begrepen dat hun moeilijkheden dezelfde zijn als de onze. Dat deze ingewikkelde wereld een realiteit is voor elke onderneming en dat wij slechts een van de ondoorgrondelijke wegen vormen van een complexe wereld. Naast de administratieve, burgerlijke, boekhoudkundige en fiscale regels komt er nu ook nog het recht om te overleven bij.

Onze authenticiteit als basis voor ons vertrouwen

Dit recht geldt voor alle organisaties. Onze medewerkers die iets verder van ons staan, functioneren anders. Onze forfaits lijden eronder, we bieden bijkomende hulp aan, maar in fine komt het er, net als voor iedereen op neer, dat we meer doen voor minder.
Enige troost is het gevoel dat we nuttig zijn en dat de cliënt vertrouwen stelt in ons, in onze oprechtheid, in de authenticiteit van onze diensten en handelingen. Het vormt absoluut de basis van ons vertrouwen, dat ons tot elkaar bindt. Maar tegen welke prijs?

Laten we onze krachten bundelen en praten over de realiteit

Sinds 12 jaar ijver ik met een heel team om een event te organiseren, dat op een ambitieuze manier het beroep wil uitdragen. Ja, we zijn fier op wie we zijn, en het congres Forum for the Future, dat dragen we hoog in het vaandel. Dit jaar betekende echter bijna het eindpunt. Adieu dromen, back to reality. Met enorme inspanningen, oprechte steun van ons instituut, het ITAA, maar ook dankzij onze commerciële partners, zullen we dit jaar niet ten onder gaan. Beter nog: op drie weken van het event, zijn onze ambities herwonnen en zien we de nieuwe editie van het congres weer hoopvol tegemoet, met een bijzonder sterke inhoud. Wat moeten we er nu van denken? Dat er steeds een nieuwe dag aanbreekt, die voor iedereen nieuwe kansen biedt.

k wens u dan ook toe dat u deze lockdown opnieuw doorkomt, met veel moed en ambitie. Blijf de fantastische beroepsbeoefenaar van weleer, en wees er trots op! U bent essentieel. En nodig. En in de 21e eeuw is nodig essentieel !

   Tags

   • authenticiteit
   • essentiel
   • cruciale sector en essentiële dienstverlening
   • nieuwe kansen
   • Lockdown
   • Principle of trust