Wat is er nieuw in België vanaf 1 december 2023? En een maand later ?

December 2023 zal gekenmerkt worden door verschillende nieuwtjes die zowel de Belgische burgers als bedrijven aangaan. Hier is een overzicht van de belangrijkste veranderingen die van kracht worden vanaf 1 december 2023.

Meer rente op spaargeld

BNP Paribas Fortis, Beobank, ING en KBC/CBC verhogen de spaarrente op sommige van hun spaarrekeningen, met acties op de basisrentes maar vooral met de getrouwheidspremie, van gemiddeld 0,11% naar 0,6%. Deze stijging volgt op de evolutie van het referentiepercentage (Euribor op 3 maanden) dat de drempel van 0,75 procentpunt heeft overschreden ten opzichte van de laatste aanpassing van de maximale tarieven. Spaarders kunnen nu profiteren van een aantrekkelijker rendement op hun spaargeld, terwijl ze tot 980 euro per persoon per jaar aan rente vrijgesteld blijven van belasting.​​

Bank

Basisrente

Getrouwheidspremie

Beobank klassiek

niet veranderd

van 0.45% tot 0,55%

Beobank Fidelity plus

van 0,25 % tot 0,45 %.

niet veranderd (0.75%-

ING Spaarrekening

Van 0,45 % tot 0,50 %.

1,05 % à 1,75 % (min. een jaar bezit)

ING spaarrekening Tempo (max 500 euros elk maand)

van 0,75 % tot 1,15 %,

Van 1,50 % tot 1,85 %.

BNP Spaarrekeningen plus
0,50%
1;25% (Saldo beperkt tot maximaal 100.000 euro per rekening)


Verhoging van de wettelijke maximale tarieven voor sommige consumentenkredieten

De maximale jaarlijkse effectieve rentevoeten (JKP's) voor kredietopeningen, waaronder gespreide betalingen met creditcards en de mogelijkheid om in het rood te gaan op een zichtrekening, stijgen met 1 procentpunt. Deze stijging is ook het gevolg van de stijging van het referentiepercentage (Euribor op 3 maanden) dat dient als basis voor de berekening van de maximale tarieven. Consumenten die gebruikmaken van dit soort krediet zullen dus meer rente moeten betalen op hun lening.

Stijging van de wettelijke maximale tarieven voor bepaalde consumentenkredieten


Bepalingen met betrekking tot de balans tussen het beroeps- en privéleven van ouders en zorgverleners

België zet de Europese richtlijn (EU) 2019/1158 om, die tot doel heeft een bevredigend evenwicht te bevorderen tussen persoonlijke en professionele verplichtingen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te versterken.

Work Life Balance

Invoering van een intern meldingskanaal

Particuliere bedrijven met minstens 50 werknemers zijn verplicht om een intern meldingskanaal op te zetten waarmee werknemers bepaalde schendingen van het EU-recht op professioneel gebied kunnen melden. Het gaat bijvoorbeeld om schendingen op het gebied van overheidsopdrachten, mededinging, milieubescherming, volksgezondheid, gegevensbescherming, enzovoort. Werknemers die deze schendingen melden, genieten van bescherming tegen represailles. De nieuwe wet transponeert de Europese richtlijn (EU) 2019/1937 betreffende de bescherming van klokkenluiders.

Inschrijving voor staatsobligaties met een looptijd van vijf en acht jaar
Op 11 december 2023 zal het Federale Agentschap van de Schuld twee staatsobligaties uitgeven voor particuliere beleggers: een staatsobligatie van 5 jaar (11 december 2023-2028, ISIN BE3871292228) en een staatsobligatie van 8 jaar (11 december 2023-2031, ISIN BE3871293234). Het rentetarief voor deze staatsobligaties zal worden aangekondigd op 28 november 2023. De inschrijvingsperiode loopt van 30 november tot 8 december 2023 voor inschrijvingen bij banken, en van 30 november tot 7 december 2023 voor inschrijvingen bij het registerkantoor. Staatsobligaties zijn vastrentende effecten die een veiligheid en voorspelbaar rendement bieden, en rentevrijstelling bieden voor rente tot 980 euro per persoon per jaar.

Deadline voor intern klokkenluiderskanaal (17 december 2023)">> Deadline voor intern klokkenluiderskanaal (17 december 2023)

Inschrijving voor staatsobligaties met een looptijd van vijf en acht jaar

Op 11 december 2023 zal het Federale Agentschap van de Schuld twee staatsobligaties uitgeven voor particuliere beleggers: een staatsobligatie van 5 jaar (11 december 2023-2028, ISIN BE3871292228) en een staatsobligatie van 8 jaar (11 december 2023-2031, ISIN BE3871293234). Het rentetarief voor deze staatsobligaties zal worden aangekondigd op 28 november 2023. De inschrijvingsperiode loopt van 30 november tot 8 december 2023 voor inschrijvingen bij banken, en van 30 november tot 7 december 2023 voor inschrijvingen bij het registerkantoor. Staatsobligaties zijn vastrentende effecten die een veiligheid en voorspelbaar rendement bieden, en rentevrijstelling bieden voor rente tot 980 euro per persoon per jaar.

> Nieuwe staatsbonds

Eerste versie van "MyGov"

Een eerste versie van "MyGov", de digitale portefeuille van elke Belg, is beschikbaar vanaf december: de federale regering heeft groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de "MyGov.be"-applicatie, waarmee burgers veilig toegang kunnen krijgen tot overheidsdiensten. Deze applicatie zal de digitale portefeuille van elke Belg zijn, in overeenstemming met de Europese regelgeving "eIDAS", die lidstaten verplicht om een dergelijk instrument beschikbaar te stellen. De "MyGov.be"-applicatie omvat vijf strategische componenten: mobiele digitale identiteit, communicatie, procedures, bewijsmateriaal en gebruikersgegevens. Een eerste versie van de applicatie zal beschikbaar zijn vanaf december 2023 en zal de eBox, de elektronische identiteitskaart en het rijbewijs omvatten."

Laatste maand om een DLU4 in te dienen.

De unieke regularisatieaangifte (DLU4) is een fiscale en sociale regularisatieprocedure waarmee belastingbetalers kapitalen van wettelijke of onwettige oorsprong kunnen regulariseren die niet zijn aangegeven bij de fiscus of de sociale zekerheid. De DLU4 eindigt op 31 december 2023. Belastingbetalers die van deze procedure gebruik willen maken, moeten hun aangifte indienen bij het Contactpunt voor Regularisaties vóór deze datum. De DLU4 maakt het mogelijk om strafrechtelijke en administratieve sancties in verband met fiscale en sociale fraude te vermijden, mits betaling van een regularisatiebijdrage die varieert afhankelijk van de aard en de oorsprong van de kapitalen.

Laatste maand om papieren ecocheques uit te geven vóór 31 december 2023.

Ecocheques zijn cheques waarmee werknemers milieuvriendelijke producten en diensten kunnen kopen. Sinds 1 januari 2020 worden ecocheques uitsluitend elektronisch uitgegeven. Ecocheques op papier die vóór deze datum zijn uitgegeven, blijven twee jaar geldig en moeten dus vóór 31 december 2023 worden gebruikt. Na deze datum worden papieren ecocheques niet meer door handelaars geaccepteerd. Elektronische ecocheques blijven geldig en kunnen worden geraadpleegd via de MyEcocheques-applicatie.

En wat er al gepland is voor 1 januari 2024 ?

Omdat de termijn voor inwerkingtreding niet bijna langer is, was het ook geen overbodige luxe om uw aandacht te vestigen op wat er nieuw is in 2024, althans in de vorm van aandachtspunten, dus veel bakens om over na te denken.

Zonder aanspraak te maken op volledigheid, volgt hier een lijst met punten waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen voor 2024. We zullen er de komende weken zeker op terugkomen in incidentele artikelen.

  1. Flexijobs : 12 nieuwe sectoren, werkgeversbijdrage (28), belastingvrijstellingsplafond (12.000) voor werknemers zonder pensioen.
  2. Later recupereren van ziekteverlof tijdens jaarlijkse vakantie
  3. Maaltijdcheques voor ambtenaren
  4. Energiecertificaten in Vlaanderen
  5. Verhoging porto- en pakkettarieven (Bpost)
  6. Btw aan 6% voor afbraak/verbouw
  7. Gerechtelijke archieven
  8. Kwijtschelding van nalatenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  9. Successierechten en schenkingsrechten in Brussel
  10. een fiscale amnestie …?

Mots clés

Articles recommandés

Pensioenhervorming is gestemd: knelpunten en wervante sites

Overzicht van veranderingen op 1 april 2024? Minimumloon boven de 2.000 euro, kilometervergoeding, werkbonus, flexi-jobs, vrijstelling van bedrijfsvoorheffing…

Supplement 107 van het enig document : wijzigingen !