Vormgeven van de toekomst van accountancyonderwijs: IFAC's oproep voor duurzaamheidsinzichten - Onderzoek naar het accountantsberoep

In een tijdperk van toegenomen bewustzijn van milieu-, sociale en governance-kwesties (ESG) bevindt het accountantsberoep zich op een cruciaal kruispunt. Nu markten, investeerders en belanghebbenden steeds meer nadruk leggen op duurzaamheidsinformatie, bevinden professionele accountants zich in een unieke positie om een ​​cruciale rol te spelen bij het waarborgen van de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze gegevens. IFAC erkent het belang van deze rol en nodigt accountants wereldwijd uit om hun inzichten op het gebied van duurzaamheid en accountancy-educatie te delen.

Het kruispunt van accountancy en duurzaamheid

Duurzaamheid is niet langer slechts een modewoord; het is een noodzaak die elk facet van het bedrijfsleven en de samenleving raakt. Beleggers willen weten wat de impact van hun beleggingen op het milieu is, consumenten eisen transparantie in de toeleveringsketens en toezichthouders handhaven strengere ESG-rapportagevereisten. In dit landschap zijn professionele accountants veel meer dan het stereotiepe idee van boekhouders; zij zijn ook hoeders van geloofwaardigheid en transparantie.

Naarmate de vraag naar duurzaamheidsinformatie groeit, is het essentieel dat accountants over de kennis beschikken die nodig is om door dit evoluerende landschap te navigeren. De vraag is: zijn onze huidige onderwijsnormen toegerust om aan deze duurzaamheidsbehoeften te voldoen?

Onderzoek naar het accountantsberoep

Het IFAC International Panel on Accountancy Education heeft de urgentie van deze vraag erkend en vraagt ​​professionele accountants en andere belanghebbenden over de hele wereld om hun waardevolle inzichten. Via een uitgebreid onderzoek verzamelt IFAC meningen en ideeën over wat er nodig is om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige accountants goed voorbereid zijn om actief deel te nemen aan de duurzaamheidsdialoog. De enquête zal begin oktober ook beschikbaar zijn in het Arabisch, Frans en Spaans.

Waarom uw inbreng ertoe doet

Jouw stem en inzichten zijn van groot belang bij het vormgeven van de toekomst van het accountantsonderwijs en de accountantspraktijk. U moet de enquête invullen naar:

  1. Invloed uitoefenen op het beroep: Dit is uw kans om de richting van het accountantsberoep te beïnvloeden. Uw inbreng zal helpen bij het definiëren van de kennis, vaardigheden en gedragingen die van cruciaal belang zullen zijn voor accountants in duurzaamheidsrollen.
  2. Verbeter het vertrouwen: Als vertrouwde financiële professionals zijn accountants essentieel voor het behouden van het vertrouwen en de geloofwaardigheid van duurzaamheidsverslaggeving. Uw ideeën kunnen bijdragen aan het versterken van dit essentiële aspect van financiële verslaggeving.
  3. Blijf relevant: Het zakelijke landschap evolueert snel en op de hoogte blijven van de eisen van duurzaamheid is cruciaal voor professionele ontwikkeling. Door jouw inzichten te delen, zorg je ervoor dat het accountantsonderwijs relevant en actueel blijft.
  4. Mondiale impact: Het bereik van IFAC strekt zich wereldwijd uit en uw deelname kan de onderwijsnormen en -praktijken wereldwijd beïnvloeden.

Hoe u betrokken kunt raken

Deelnemen aan deze enquête is eenvoudig en vergt slechts 20-25 minuten van uw tijd. De enquête is online toegankelijk en uw antwoorden blijven vertrouwelijk. De deadline voor deelname is 25 oktober 2023.

Maar uw invloed hoeft daar niet op te houden. Als u gepassioneerd bent over het vormgeven van de toekomst van het accountancyonderwijs en u meer mogelijkheden wilt om met IFAC samen te werken, stuur dan een e-mail naar education@ifac.org .

Het accountantsberoep loopt voorop bij het aanpakken van de duurzaamheidsuitdagingen van onze tijd. Om ervoor te zorgen dat accountants goed zijn toegerust om door dit dynamische landschap te navigeren, is uw inbreng van onschatbare waarde. Door deel te nemen aan het IFAC-onderzoek kunt u actief bijdragen aan het vormgeven van de toekomst van het accountantsonderwijs en de professionele ontwikkeling, waardoor u een blijvende impact kunt maken op het beroep en de wereld die het bedient. Mis deze kans niet om deel uit te maken van de verandering. Doe mee aan de enquête en help mee de weg vrij te maken voor een duurzamere en verantwoordelijkere toekomst.

Bron : IFAC, Megan Hartman, oktober 2023

Mots clés

Articles recommandés