VBO aanwezig op economische missie naar Australië

Het belang van de handelsmissie naar Australië is niet te onderschatten. Meer dan 150 bedrijven uit diverse sectoren zoals de life sciences, voeding, bouw en infrastructuur, financiële diensten, sport en technologie gaan mee op missie.

Als werkgeversorganisatie hechten wij bijzonder belang aan deze economische missies om onze handelsbetrekkingen te versterken. De missies onder het voorzitterschap van prinses Astrid bevorderen de toegang tot nieuwe markten over de hele wereld en maken het voor Belgische ondernemingen veel gemakkelijker om informatie te verzamelen of contacten te leggen met potentiële klanten of partners.

De handelsmissie naar Australië is een geweldige kans voor Belgische bedrijven om de handel met Australië op te starten of uit te breiden.

“De handel opdrijven met Australië is niet alleen een opportuniteit, maar ook een noodzaak”, zegt het VBO. “90% van de toekomstige mondiale groei zal buiten de grenzen van Europa plaatsvinden. Onze bedrijven moeten zich dus richten tot overzeese exportmarkten, zoals Australië. Het land kan worden gebruikt als springplank voor een expansie naar de Indo-Pacific, een van de snelst groeiende regio’s ter wereld.”

Vrijhandelsakkoord EU/Australië

Tot slot is het vrijhandelsakkoord dat Europa momenteel met Australië onderhandelt zowel van economisch als strategisch belang.

“Het zal de handel met Australië goedkoper en eenvoudiger maken dankzij onder meer de afschaffing van douanetarieven. Het zal ons ook makkelijker toegang geven tot Australië en zijn kritieke mineralen en grondstoffen, wat gelet op de geopolitieke spanning in de wereld van uiterst belang is. Zo heeft Australië immers een van de grootste voorraden lithium, nikkel en andere mineralen die cruciaal zijn voor de groene transitie”, concludeert het VBO.


Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties – voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons land. Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie vertegenwoordigen we ondernemingen uit de drie gewesten van ons land.


Bron: VBO

Mots clés