Update tabel uitrol Masp

Ingevolge verschillende recente aanpassingen is er een nieuw timeframe voor de verschillende MASP-applicaties (PDF, 178.64 KB) beschikbaar.

De tabel voor de uitrol van MASP werd aangepast en is terug te vinden onder de rubriek algemene informatie - MASP op de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.


De ontwikkeling van een elektronisch douanesysteem is een van de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie.

De optimalisering van de gegevensuitwisseling en de kwaliteit van de informatie die door de marktdeelnemers wordt verstrekt zijn het resultaat van werkmethodes die aan de huidige handelsrealiteit zijn aangepast. Zo zijn de douaneprocedures op EU-niveau geleidelijk geëvolueerd van papieren naar elektronische procedures.

In deze context heeft Europa het strategisch meerjarenplan voor de elektronische douane (MASP-C) ontwikkeld, dat het programma voorstelt voor de ontwikkeling van elektronische douanesystemen in heel Europa.

Meer info hierover kan u terugvinden op de website van de Europese Commissie(externe link)

Bron: Fod Financiën, november 2023

Mots clés

Articles recommandés

Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Schorsing van covid-19-gerelateerde maatregelen betreffende het overleggen van bewijzen van preferentiële oorsprong

MASP: vanaf 1 maart 2024 moeten operators het nieuwe EU Proof of Union (PoUS) systeem gebruiken!