Ontdek de ITAA 2023 jaarlijkse barometer ...

Op 13 november 2023, ter gelegenheid van de internationale dag van de accountant en de belastingadviseur, publiceerde de ITAA, het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants in België, de resultaten van zijn jaarlijkse barometer, die de stemming, de bezorgdheden en de verwachtingen van zijn leden peilt.

Deze barometer, die werd uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksbureau iVOX, ondervroeg 1.000 accountants en belastingadviseurs tussen 15 september en 15 oktober 2023.Download het document

Belangrijkste bevindingen ?

Het beroep van accountant en belastingadviseur doet het goed ondanks de gezondheids- en economische crisis. 82% van de respondenten zegt tevreden of zeer tevreden te zijn met hun beroep, en 77% zegt optimistisch of zeer optimistisch te zijn over de toekomst van hun beroep. De meerderheid van de respondenten (61%) heeft zijn omzet behouden of verhoogd in 2023, en 69% verwacht dat te doen in 2024.

De administratieve last blijft de belangrijkste uitdaging voor het beroep. 93% van de respondenten vindt dat de administratieve last te hoog is, en 88% dat die de laatste jaren is toegenomen.

De belangrijkste bronnen van administratieve last zijn de fiscale verplichtingen (76%), de boekhoudkundige verplichtingen (62%) en de sociale verplichtingen (54%).

De respondenten vragen om een vereenvoudiging en harmonisatie van de regels, en om een betere communicatie en samenwerking met de administraties.

De digitalisering is een kans en een noodzaak voor het beroep. 86% van de respondenten beschouwt de digitalisering als een kans voor hun beroep, en 81% als een noodzaak om concurrerend te blijven.

De belangrijkste voordelen van de digitalisering zijn de vermindering van de administratieve taken (79%), de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening (69%) en de verhoging van de efficiëntie (68%).

De belangrijkste obstakels voor de digitalisering zijn de kosten van de investeringen (52%), het gebrek aan tijd (46%) en het gebrek aan vaardigheden (40%).

Het beroep moet zich vernieuwen en diversifiëren om aan de behoeften van de klanten te voldoen. 83% van de respondenten denkt dat het beroep moet evolueren om zich aan te passen aan de veranderingen in de markt en aan de verwachtingen van de klanten.

De belangrijkste ontwikkelingsassen zijn het strategisch advies (75%), het beheersadvies (66%) en het duurzaamheidsadvies (49%).

De belangrijkste hindernissen voor de ontwikkeling zijn het gebrek aan tijd (63%), het gebrek aan vaardigheden (47%) en het gebrek aan vraag (32%).

Actiepunten ...

De jaarlijkse barometer van de ITAA 2023 biedt dus een volledig en genuanceerd beeld van de situatie en de vooruitzichten van het beroep van accountant en belastingadviseur in België.

Het belicht de sterktes, de zwaktes, de kansen en de bedreigingen waarmee de accountants en de belastingadviseurs worden geconfronteerd.

Het stelt de ITAA ook in staat om de belangen van zijn leden beter te vertegenwoordigen en te verdedigen bij de overheden en de partners.

Mots clés

Articles recommandés

De auto en de te voet domineren het vervoerslandschap in België terwijl de elektrische fiets terrein wint ...

Masp: Pous - Update - derogatie

Europa’s Digital Decade: digitale doelstellingen voor 2030