Terugbetaling van accijnzen voor professionele diesel – overgangsperiode voor de digitale aanvragen

De verplichting om aangiftes voor de terugbetaling van accijnzen voor professionele diesel digitaal in te dienen is op 1 juni 2024 van kracht geworden voor zowel Belgische als buitenlandse aanvragers.

De AAD&A voorziet in een overgangsperiode tot het einde van het jaar. Bijgevolg zal het nog steeds mogelijk zijn om de terugbetalingsaanvraag op papier in te dienen tot 31 december 2024.

De aanvragers worden aangeraden om nu reeds gebruik te maken van de online applicatie PDIE.

Mots clés