Tax shelter: update van de documentatiemap in Fisconetplus

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt voor: de geactualiseerde versie van de documentatiemap Tax Shelter(externe link).

Het systeem Tax Shelter werd onlangs uitgebreid naar de gamingindustrie om de productie van videospellen te stimuleren. Ontdek het hier(externe link).Dit dossier bevat de laatste ontwikkelingen op het vlak van wetgeving, rechtspraak en rulings. Daarnaast vind je een selectie van boeken en artikels uit de vakliteratuur.

De vermelde werken zijn beschikbaar in de Bibliotheek van de FOD Financiën (North Galaxy) of, voor de ambtenaren, in de privé-bibliotheek van FISCONETplus.

Heb je opmerkingen of wil je een suggestie doen, aarzel niet om ons te contacteren op: kms.monitoring@minfin.fed.be

Bron : Fod Financiën, 8 september 2023 - imago : freepix, rawpiwel.com

Mots clés

Articles recommandés

Update tabel uitrol Masp

Hoe vind je informatie over een specifiek onderwerp in één van de fiscale Wetboeken "Diverse rechten en taksen" of "de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen"?

Ontwerpadvies: inbreng bedrijfstak of algemeenheid