Recht op deconnectie in voege bij twee op drie kmo’s - E mail blokkeren is minst populaire maatregel

Uit de meest recente SD Worx-bevraging bij 481 Belgische kmo’s blijkt dat ongeveer één op de drie kmo’s (33%) met meer dan 20 werknemers nog geen afspraken vastgelegd heeft rond het recht op deconnectie. Nochtans is dat sinds 1 april 2023 verplicht in het kader van de arbeidsdeal. Een op vijf kmo’s plant er wel snel maatregelen te nemen. Twee op de drie kmo’s met 20 werknemers (of meer) heeft er al werk van gemaakt. Meest voorkomende maatregelen bij kmo’s zijn de aanpassing van het arbeidsreglement of ICT policy (43%), gevolgd door minder formele spelregels rond bewust gebruik, die medewerkers wel nog autonomie geven om al dan niet zelf te beslissen of ze buiten de uren nog mailen (18%). Mails compleet blokkeren na de werkuren is niet erg populair bij kmo’s (minder dan 2%).

De meest recente bevraging van SD Worx bij 481 kmo-bedrijfsleiders dateert van juni 2023 geeft inzicht in de uitdagingen van kmo-werkgevers.

Enkel verplicht bij kmo’s met meer dan 20 werknemers

Uiterlijk op 1 april 2023 moesten werkgevers met 20 of meer werknemers schriftelijke afspraken vastleggen die het recht op deconnectie van de medewerkers vormgeven en verankeren. In juni 2023 maakt SD Worx een stand van zaken op bij kmowerkgevers.


Annelies Rottiers, kmo-adviseur van SD Worx: “Twee op drie kmo’s zijn al in orde met de formele verplichtingen rond het recht op deconnectie. Een op vijf (18%) gaat vrij snel aan de slag, om afspraken vast te leggen over het recht om offline te zijn. Concreet gaat het over enerzijds praktische richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rusttijden en verlof, en anderzijds vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden.” De specialist duidt de cijfers:

De specialist duidt de cijfers: “Het technisch blokkeren van mailverkeer na de werkuren is het minst populair (met anderhalf procent). Maar ook als je je medewerkers autonomie wilt geven in het communicatiegebruik pas je best het arbeidsreglement of de ICT policy aan. Heel wat kmo’s hebben daar al werk van gemaakt, ofwel via CAO (2%) ofwel via arbeidsreglement of hun ICT policy (43%). Anderen spreken van meer soepele regels (18%). Allemaal maatregelen om rusttijden te garanderen en de balans werk-privé te stimuleren.”

Over de studie

In de driemaandelijkse tewerkstellingsprognose van SD Worx zijn voor de 53e keer een voor België representatief aantal kmo's bevraagd naar hun verwachtingen over tewerkstelling. Hieraan namen 481 bedrijven van 1 - 250 werknemers deel tussen 31 mei en 16 juni. Het betreft een online bevraging van de kmo’s in België aan de hand van een representatieve steekproef waarbij het onderzoeksbureau CityD-WES de respondenten via e-mail aanspreekt. De studie wordt ieder kwartaal herhaald. Er wordt gewogen volgens regio en organisatiegrootte in functie van de populatie van kmo’s. De resultaten zijn representatief voor alle kmo’s in België. De weging is kleiner dan 3. Voor de volledige steekproef bedraagt de foutenmarge 4.4% (betrouwbaarheidsinterval van 95%).

Bron: SD worx, presse, septembre 2023

Imago : freepik, gstudioimagen

Mots clés

Articles recommandés

21 juli nationale feestdag: hoeveel Belgen wonen in een ander EU-land?

De impact van klimaatverandering op de sociale zekerheid

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk in Belgïe