Publicatieblad : nieuwe geconsolideerde tekst van de IFRS-EU-standaarden

Verordening (EU) 2023/1803 van de Commissie van 13 augustus 2023 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB 26/09/ 2023)

Bij Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie * zijn internationale standaarden voor jaarrekeningen die de International Accounting Standards Board (“IASB”) tot en met 15 oktober 2008 had uitgegeven of goedgekeurd, vastgesteld. Op 18 mei 2017 heeft de IASB de International Financial Reporting Standard (IFRS) 17 Verzekeringscontracten (“IFRS 17) gepubliceerd, en op 25 juni 2020 wijzigingen van IFRS 17.

Die verordening is nadien gewijzigd om de standaarden en daarmee samenhangende interpretaties op te nemen die tot en met 8 september 2022 zijn uitgegeven of goedgekeurd door de IASB en door de Commissie, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002, zijn vastgesteld.

Verordening (EG) nr. 1126/2008 is herhaaldelijk gewijzigd. Om de Uniewetgeving inzake internationale standaarden voor jaarrekeningen te vereenvoudigen, is het passend, ter wille van de duidelijkheid en de transparantie, om die verordening te vervangen. Verordening (EG) nr. 1126/2008 moet derhalve worden ingetrokken.

* Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 320 van 29.11.2008, blz. 1)
Mots clés

Articles recommandés

21 juli nationale feestdag: hoeveel Belgen wonen in een ander EU-land?

Verplicht gebruik van PoUS : uitgestel tot 16 september 2024 !

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023