Ondernemen: aantal nieuwe vennootschappen in de lift, drie kwart van de ondernemers paste statuten aan

In de periode van 1 mei 2023 tot 30 april 2024 werden er in ons land 42.161 nieuwe vennootschappen opgericht. Het gaat om een stijging met +3,3% in vergelijking met een jaar eerder.

Dat blijkt uit de Ondernemersbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). De barometer geeft ook aan dat eind april 76% van de vennootschappen hun statuten hebben aangepast aan het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Aantal nieuwe vennootschappen stijgt jaar na jaar

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking. Sinds dan gelden er nieuwe spelregels voor ondernemers en vrije beroepers die hun activiteiten via een vennootschap uitoefenen. Het doel van de wetgever: het ondernemerschap bevorderen. Met succes zo blijkt: in het eerste jaar (1 mei 2019 tot en met 30 april 2020) werden er 32.707 nieuwe vennootschappen opgericht. Een jaar later, in volle coronacrisis, ging het om 37.784 nieuwe oprichtingen. In de periode van 1 mei 2023 tot 30 april 2024 werden er in ons land 42.161 nieuwe vennootschappen opgericht, +3,3% meer dan een jaar eerder.

Jan Sap, CEO van Fednot: “De nieuwe spelregels bieden meer flexibiliteit voor startende ondernemers en dat vertaalt zich in de cijfers: in het jaar voor de inwerkingtreding van het WVV waren er gemiddeld 2.111 oprichtingen per maand, intussen zijn het er 3.513.”

Meer oprichtingen in Vlaanderen en Wallonië

Vlaanderen was het afgelopen jaar goed voor 26.352 opgerichte vennootschappen, een stijging met +1%. In Brussel was de stijging een stuk hoger: +11,4% met 6.098 oprichtingen. In Wallonië werden er 9.710 vennootschappen opgericht (+4,9%).
In Vlaanderen was Antwerpen de provincie met de meeste oprichtingen (7.541, +0,6%). De grootste stijging van het aantal oprichtingen viel in West-Vlaanderen te noteren: +2,5%.

Besloten Vennootschap: standaard vennootschapsvorm voor wie onderneemt

Zowat alle nieuwe vennootschappen die in de periode van 1 mei 2023 tot en met 30 april 2024 werden opgericht waren Besloten Vennootschappen (97,4%). Door de nieuwe regelgeving is de BV, nog meer dan vroeger, dé standaard vennootschapsvorm voor ondernemers. Enkel grote en beursgenoteerde bedrijven kiezen voor een Naamloze Vennootschap.

Oprichter gemiddeld 39 jaar oud

De oprichter van een vennootschap was, net zoals bij onze vorige Ondernemersbarometer, gemiddeld 39 jaar. Bijna 56% van de oprichters tussen 25 en 40 jaar oud. Het aandeel oprichters ouder dan 40 jaar bedroeg 38,3%.

Verplichte aanpassing statuten: drie kwart van de vennootschappen ondernam actie

Zowat een jaar geleden had slechts een derde van de vennootschappen hun statuten aangepast aan de nieuwe regelgeving. Eind april 2024 had drie kwart van de vennootschappen het nodige gedaan.

Notaris Katrin Roggeman, voorzitter van Fednot: “Vanaf dit jaar is de nieuwe WVV volledig in werking getreden, de overgangsperiode hebben we achter de rug. We stellen vast dat de statutenwijzigingen al bij al goed zijn verlopen. Het bedrijfsleven heeft zich vlot aangepast aan de nieuwe wetgeving. Een goede zaak want de nieuwe regelgeving is eenvoudiger en biedt heel wat extra mogelijkheden die pas uitwerking hebben als de statuten zijn aangepast. Zo kan de bestuurder van een familiebedrijf zijn opvolging beter regelen. Hij kan ook al aandelen schenken aan zijn kinderen en tegelijkertijd het zeggenschap behouden. En besloten vennootschappen kunnen de toetreding en de uittreding van aandeelhouders veel vlotter laten verlopen. Deze statutenwijziging was en is bovendien het perfecte moment om samen met de notaris een juridische check up te doen en de onderneming toekomstbestendig te maken.”


Wie de statutenwijziging nog niet doorvoerde (de deadline was 31 december 2023), kan nog steeds bij zijn notaris terecht.

Mots clés

Articles recommandés

De impact van klimaatverandering op de sociale zekerheid

Verplicht gebruik van PoUS : uitgestel tot 16 september 2024 !

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk in Belgïe