Nieuwe regels btw-aftrek gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen: nieuw uitstel rapporteringsverplichtingen

Zoals eerder aangegeven gelden in hoofde van gemengde en gedeeltelijke btw-plichtigen nieuwe specifieke rapporteringsverplichtingen. Op jaarlijkse basis moet gedetailleerde info worden doorgegeven aan de btw-administratie over de bepaling van het recht op aftrek van de btw (zie link).

De administratie heeft beslist om eenmalig een uitstel te verlenen voor deze rapporteringsverplichtingen:

  • De deadlines worden verschoven naar de uiterlijke indieningsdatum van de periodieke btw-aangifte over: het tweede kwartaal 2024 (uiterlijk 20 juli 2024) of juni 2024 (uiterlijk 20 juli 2024).
  • Gelet op de zomerfaciliteiten worden deze termijnen nog nog verder verlengd tot 9 augustus 2024 (zowel voor maand- als kwartaalaangevers).
  • Btw-plichtigen die de regel van het werkelijk gebruik toepassen, mogen zich voor de toewijzing van de kosten aan de verschillende sectoren baseren op schattingen. Het definitieve percentage moet maar gecommuniceerd worden bij de btw-aangifte van het derde kwartaal 2024 (uiterlijk 21 oktober 2024) of de maand november 2024 (uiterlijk 20 december 2024).

Voor meer info zie link

Mots clés