Meer bedrijven verkrijgen onafhankelijke zekerheid over duurzaamheidsgegevens, volgens wereldwijde studie van IFAC, AICPA & CIMA

  • 58% van de wereldwijde bedrijven heeft in 2020 ESG-borging verkregen
  • Assurance-opdrachten waren meestal beperkt van omvang
  • 61% van de ESG-assurancediensten werd uitgevoerd door professionele accountantskantoren, met aanzienlijke variatie in de praktijk binnen verschillende rechtsgebieden

Volgens nieuwe gegevens van de International Federation of Accountants (IFAC), Amerikaans Institute of CPAs (AICPA) en Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), waarvan de laatste twee de verenigde stem vertegenwoordigen van de Association of International Certified Professional Accountants.

De informatie voor 2020 die vandaag is vrijgegeven, is een update van de eerste studie van de accountantsinstanties vorig jaar waarin wereldwijde trends in zowel duurzaamheidsgerelateerde rapportage als de zekerheid ervan werden onderzocht. Deze laatste update biedt de eerste benchmark van vooruitgang ten opzichte van de oorspronkelijke gegevens. Een vervolgonderzoek met 2021-informatie zal naar verwachting op een later tijdstip worden vrijgegeven.

Op het gebied van ESG-assurance was in 2020 82% van de opdrachten beperkt in omvang, in wezen hetzelfde als in 2019 (83%). Wereldwijd werd ongeveer 61% van de assurance-opdrachten uitgevoerd door accountantskantoren, een lichte daling ten opzichte van het voorgaande jaar (63%). Jurisdicties met enkele van de hoogste mate van zekerheid die door professionele accountants wordt uitgevoerd, zijn onder meer Australië, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje. In andere landen, waaronder Zuid-Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, worden de meeste assurance-opdrachten uitgevoerd door dienstverleners buiten het accountantsberoep. Professionele accountants hebben hoge professionele normen, waaronder onafhankelijkheid, en zijn onderworpen aan regelgevend toezicht, wat van cruciaal belang is in deze ruimte.

Wat de rapportage betreft, bleek uit het onderzoek dat 92% van de wereldwijde bedrijven bepaalde ESG-gegevens aan beleggers verstrekte, hetzij via geïntegreerde, jaarlijkse of op zichzelf staande rapporten. Het gebruik van of verwijzing naar de standaarden van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) is in 2020 meer dan verdubbeld. Dit is belangrijk omdat nieuwe openbaarmakingsvoorstellen van de International Sustainability Standards Board (ISSB) SASB-standaarden bevatten en voortbouwen. (De moederorganisatie van SASB, The Value Reporting Foundation, zal op 1 augustus 2022 samengaan in de IFRS Foundation om het werk van de ISSB te ondersteunen.)

"Het is bemoedigend om te zien dat er nog steeds veel wordt gerapporteerd over duurzaamheidsinformatie en dat wereldwijd de zekerheid toeneemt", zegt IFAC-CEO Kevin Dancey. “Maar ons onderzoek leert ons dat 80% van de bedrijven meerdere kaders of standaarden gebruikt, wat resulteert in gegevens die niet consistent, vergelijkbaar of besluitvaardig zijn voor investeerders, belanghebbenden of de samenleving als geheel. Duurzaamheidsrapportage en -borging zullen alleen hun volledige potentieel bereiken wanneer het is gebaseerd op een geharmoniseerd wereldwijd systeem dat wordt geleid door de uitgebreide basislijn van openbaarmaking van de International Sustainability Standards Board.”

Uit de onderzoeksgegevens van 2020 blijkt ook dat 89% van de bedrijven ten minste enige informatie presenteerde in elk van de vier categorieën: broeikasgassen, andere omgevingsfactoren, sociaal en bestuur. Toch gaf slechts 43% zekerheid voor alle vier de categorieën. Het meest voorkomende gebied voor onafhankelijke zekerheid waren broeikasgassen (95%).

Zeventig procent van de internationale bedrijven die een professioneel accountantskantoor hebben ingeschakeld om de ESG-borgingsopdracht uit te voeren, koos het bedrijf dat hun financiële overzichten controleert.

"Rapportage van hoge kwaliteit vereist kwaliteitsborging", zegt Susan S. Coffey, CPA, CGMA, AICPA & CIMA's CEO van openbare boekhouding. “Accountants hebben al een holistisch beeld van het risicoprofiel, de structuur en de processen van een bedrijf, dus het is logisch dat dat bedrijf zich ook bezighoudt met ESG-borging. Professioneel gekwalificeerde en gediplomeerde accountants beschikken over de vereiste expertise, objectiviteit, integriteit en toewijding aan professionele standaarden die essentieel zijn voor het wekken van vertrouwen in ESG-rapportage.”

Over de studie

IFAC en AICPA & CIMA werkten samen met Audit Analytics om inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van rapportage en assurance-praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) op een wereldwijde basis. Vorig jaar verscheen de eerste versie van het onderzoek. Deze laatste update beoordeelde gegevens van 1.400 wereldwijde bedrijven uit de G20-landen plus Hong Kong SAR, China en Singapore. In de studie wordt verwezen naar de volledige methodologie.

Mots clés

Articles recommandés

Verslag van een zeer technische zitting in kort geding tussen de OECCBB en de ITAA

Dark patterns: een onzichtbare online valkuil

Een studie naar extra verloningselementen in België in 2022 (duiding SD Worx)