Lonen van flexi-jobbers zijn in twee jaar tijd met 7,9% gestegen

Brussel, 7-maart 2024 – Zowel het aantal gewerkte uren als de verloning van flexi-jobbers vertonen een stijgende trend. Partena Professional rapporteert een significante stijging van het bruto-inkomen van flexi-jobbers in de periode 2021-2023. Op basis van 100 gewerkte uren betekent dit gedurende deze periode een stijging van het brutosalaris met bijna 100 euro per jaar, oftewel 7,9%.

Deze salarisstijging gaat ook gepaard met een stijging van 7,5% ten opzichte van 2021 van het aantal gewerkte uren, tot ongeveer 115 uur in 2023.

Toename aantal flexi-jobbers en stijging van hun mediane brutosalaris

Sinds 2021 groeit het aantal flexi-jobbers in België gestaag en vertegenwoordigt momenteel 0,11% van de beroepsbevolking, wat neerkomt op een stijging van 175% [LD1] sinds dat jaar. Deze opwaartse trend is grotendeels toe te schrijven aan de uitbreiding van de wetgeving naar nieuwe sectoren. De voornaamste sectoren waarin flexi-jobbers tewerkgesteld zijn, blijven hotels en catering (48,3%), zelfstandige detailhandel (21,0%), levensmiddelendetailhandel (9,7%) en de voedingsindustrie (5,6%).

Tussen 2021 en 2023 steeg het mediane brutoloon van flexi-jobbers met 7,9%, van €1.301 naar €1.509. Op basis van 100 gewerkte uren komt deze stijging neer op een brutoloonstijging van 4,3% voor de periode 2021-22, wat overeenkomt met €76. Tussen 2022 en 2023 was de stijging op dezelfde uurbasis 11,2% en dus groter. Partena Professional legt uit dat de inflatie van 10% heeft bijgedragen aan een versnelde stijging van de verloning in vergelijking met het aantal gewerkte uren.

Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, verklaart: "Deze cijfers weerspiegelen een ontwikkeling in het aanbod waarbij sommige sectoren, met name de Horeca, meer volwassen zijn dan andere op het gebied van flexibele arbeid. Dat meer sectoren bereid zijn om meer flexibele arbeidsmodellen te accepteren, illustreert een belangrijke verschuiving in de praktijken van de hedendaagse economie."

Hoe zit het met gewerkte uren?

Het mediane aantal gewerkte uren bedraagt momenteel 114 per jaar en is de afgelopen jaren gestaag toegenomen. Tussen 2021 en 2022 daalde dat aantal echter initieel met 1,87%, van 107 naar 105 uur per jaar. In de periode 2022-23 vervolgens steeg het mediane aantal gewerkte uren door flexi-jobbers met 7,47% tot 114 uur per jaar.

Het mediane aantal gewerkte uren vertoont, net als de lonen, aanzienlijke variaties per sector. Zo bedraagt het mediane aantal gewerkte uren in het hotelwezen bijvoorbeeld 98 uur per jaar, in tegenstelling 275 uur - bijna driemaal zoveel - in de voedingssector.

In de zelfstandige detailhandel bedraagt het mediane aantal gewerkte uren per jaar 123, bijna de helft van de 218 uur per jaar in de voedingsindustrie.

Mots clés

Articles recommandés

De economische groei blijft zowat constant en de inflatie zal weer afnemen

Ondernemen: aantal nieuwe vennootschappen in de lift, drie kwart van de ondernemers paste statuten aan

Meer dan 27,000 eenheidsoctrooien geregistreerd in het eerste, succesvolle jaar van het eenheidsoctrooistelsel