Overheidswedden en sociale uitkeringen : + 2% in 2024 en 2025

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

De inflatievooruitzichten van februari 2024 tot december 2025 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot januari 2024 van Statbel. Die vooruitzichten houden rekening met de termijnmarktnoteringen van 22 januari 2024.

NCIP

Op basis van die vooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2024 op 2,8% en in 2025 op 1,8% uitkomen, tegenover 4,06% in 2023 en 9,59% in 2022. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2024 gemiddeld 2,9% en in 2025 1,9% bedragen, tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022.

Spilindexen

In oktober 2023 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices overschreden worden in 2024 en in 2025.

  • Spilindex 128,11 zou bereikt worden in april 2024. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in mei 2024 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.
  • De volgende spilindex (130,67) zou bereikt worden in april 2025. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in mei 2025 en de wedden van het overheidspersoneel in juni 2025 opnieuw met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Volgende update: 5 maart 2024 om 14u.

Meer info, grafieken en cijfers ?

Mots clés

Articles recommandés

Verplicht gebruik van PoUS : uitgestel tot 16 september 2024 !

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

U heeft eerder een pensioensvoorziening opgebouwd: let op de volledige naleving van de 80%-regel!