Inflatie en hoge energieprijzen grootste bezorgdheid van Belgische bedrijfstop

​Welke trends houden de leidinggevenden van Belgische bedrijven dit jaar bezig? Inflatie en hoge energieprijzen, zo blijkt uit ‘TrendWatch 2023’, een jaarlijkse studie rond de impact van economische en maatschappelijke trends uitgevoerd door het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) met de steun van Ageas. Naast inflatie en hoge energieprijzen staan de toename van cybercriminaliteit, de mismatch op de arbeidsmarkt én de groeiende aanwezigheid van fake news in de top 5 van meest impactvolle trends op korte termijn (0 tot 2 jaar). Opvallend is ook dat de impact van verkeersdrukte een stuk lager wordt ingeschat ten opzichte van vorig jaar.Cruciale trends detecteren in onze bijzonder snel evoluerende wereld en hun impact inschatten is geen ‘one-man job’. Uniek aan de VBO & Ageas TrendWatch 2023 is dat de bevraging werd uitgevoerd bij zowel leidinggevenden actief in Belgische bedrijven (798 respondenten) als bij een representatief staal van de werkende Belgische bevolking (1300 respondenten). Tijdens de bevraging beoordeelden de respondenten elk gemiddeld 15 trends uit een totaal van 143 trends. De respondenten konden naast een beoordeling van de impact van een trend ook de mogelijke termijn van die impact inschatten (korte, middellange of lange termijn).


Managers en werkende Belgen bezorgd over impact inflatie en hoge energieprijzen

In tegenstelling tot vorig jaar, toen er amper sprake was van hoge energieprijzen en inflatie, staan inflatie en hoge energieprijzen bovenaan het lijstje bij leidinggevenden en de werkende Belg. In de studie van dit jaar staat de hoge inflatie met stip op 1 in de lijst met trends waarvan wordt verwacht dat de impact het grootst zal zijn. Met een inflatiepiek van bijna meer dan 12% eind vorig jaar, is het niet te verwonderen dat de bevraagden bezorgd zijn over de kostenexplosie voor bedrijven en burgers.


Aandacht voor cyberveiligheid blijft groot

Net zoals in 2022, blijft cyberveiligheid in 2023 een topprioriteit bij Belgische managers. Ook de werkende Belg blijft cyberveiligheid hoog op de agenda plaatsen. Niet onterecht, zo blijkt uit de laatste cijfers van het Centrum voor Cybersecurity België. In 2022 kreeg dat centrum maar liefst 6 miljoen berichten binnen. Daarnaast werden dankzij het unieke ‘Belgium Anti-Phishing Shield’ (BAPS), 14 miljoen kliks naar verdachte websites vermeden.


Verkeersdrukte tuimelt uit top tien

Opvallend dit jaar is dat de bezorgdheid omtrent de toenemende verkeersdrukte niet meer in de top tien staat. Vorig jaar zetten zowel leidinggevenden als werkende Belgen de files in hun top vijf van trends met de grootste impact. Nochtans staan we gemiddeld nog even lang in de file als vorig jaar, zo blijkt uit het Belgian Mobility Dashboard, een platform waar het VBO en FEBIAC een grote waaier aan mobiliteitsindicatoren hebben samenbracht.

Een interessante vaststelling, want met ons Belgian Mobility Dashboard zien we geen grote verschuivingen ten opzichte van vorig jaar als het aankomt op lengte van de files in ons land”, stelt Andreas Cremer, CEO van automobielfederatie FEBIAC. “Een mogelijke verklaring is dat met de inburgering van telewerk mensen fysiek minder in files staan en er dus minder mee worden geconfronteerd, wat uiteindelijk resulteert in minder frustratie rond het tijdverlies dat files met zich meebrengt.”

Micromobiliteit in de lift

Het gebruik van (elektrische) fietsen, e-scooters, e-steps en overige voertuigen voor korte afstanden, oftewel micromobiliteit, is een andere trend die zowel door leidinggevenden als door de werkende Belg als een trend met relatief grote impact werd bestempeld. Doordat werkgevers en werknemers het woon-werkverkeer flexibeler willen maken en verduurzamen, staat die micromobiliteit de komende jaren voor een enorme groei.


Jonge leidinggevenden omarmen hybride leiderschap in het nieuwe normaal

Door corona is de manier van werken binnen veel organisaties veranderd. Wat gebruikelijk was met betrekking tot bijvoorbeeld werktijden, locatie en teamsamenwerking is niet meer vanzelfsprekend. Uit de resultaten blijkt dat jonge leidinggevenden (18-34) het een stuk belangrijker vinden om daarmee om kunnen gaan dan oudere leidinggevenden (35-55+). Jongere managers zetten ‘hybrid leadership skills’ als tweede belangrijkste trend in hun top tien van belangrijkste trends.


Mismatch op de arbeidsmarkt blijft een issue

De krapte op de arbeidsmarkt blijft ook dit jaar een issue voor leidinggevenden en werkende Belgen. Beide groepen zetten de mismatch van skills in de arbeidsmarkt respectievelijk op de vijfde en achtste plaats van belangrijkste trends.


De jaarlijkse Trendwatch-studie in samenwerking met Ageas is ook dit jaar een bijzonder nuttige oefening gebleken om de impact van wereldwijde economische en maatschappelijke trends bij Belgische leidinggevenden en werknemers in te schatten”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het VBO. “De onzekerheid rond de inflatie en de impact ervan op de Belgische gezinnen en bedrijven is ondanks de dalende inflatie nog niet weg. Wat niet onlogisch is, want de gevolgen van de inflatie op de rentabiliteit en op het concurrentievermogen van ondernemingen zullen zich pas later dit jaar doorzetten.”


“Voor Ageas is het belangrijk om steeds vooruit te kijken. De interne denktank van de groep, Think2030, brengt een diverse groep van medewerkers uit Europa en Azië samen om maatschappelijke trends te spotten, te evalueren en op te volgen. We zijn er trots op dat we, door het delen van deze expertise met het VBO, ook kunnen bijdragen aan kennis over wat er leeft in de Belgische maatschappij. De resultaten verrassen ons niet. Mobiliteit, het financiële welzijn van onze klanten, digital safety en nieuw leiderschap zijn onderwerpen die een internationale groep als Ageas dagelijks bezighouden”, dixit Hans De Cuyper, CEO van Ageas.


Methodologie van de TrendWatch 2023-bevraging

Het Belgische luik van de enquête bevat een online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het VBO tussen 28 maart en 25 april 2023 bij 1.300 werkende Belgen en studenten, representatief op geslacht, taal, regio, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1.300 werkende Belgen en studenten bedraagt 2,06%. Verder werden er ook 798 werkgevers / leidinggevenden (afkomstig uit het top-, hoger of middenkader) bevraagd, waarvan 477 gevonden werden via het database van VBO.


Methodologie van de Ageas Horizon Scan Survey

In 2018 creëerde Ageas de interne denktank Think2030 met als bedoeling om het strategisch denken op lange termijn binnen het bedrijf te versterken en te promoten en zo de weerbaarheid van de eigen organisatie te verhogen. Het onderzoek dat door de denktank wordt uitgevoerd, voedt een intern ‘trend scanning’-proces, Horizon Scan genaamd.


In dat proces voert men jaarlijks een interne enquête bij zo’n 1400 medewerkers met als doel om standpunten van binnenuit (inside-out) te capteren. Iedere deelnemer geeft een persoonlijke inschatting over hoe impactvol bepaalde trends zullen zijn in de toekomst en binnen welke termijn ze zich zullen voordoen. De ‘outside-in’-visie verkrijgt men door gebruik te maken van artificiële intelligentie (AI) via een partnership met de Belgische start-up Trensition. De AI-tool werkt op basis van natuurlijke taalverwerking van miljoenen online gegevens uit studies en berichtgeving en levert een beschrijvende analyse van het verleden op en een voorspellende analyse die toelaat om een projectie te maken van hoe de trends in de toekomst zullen evolueren.


De vergelijking van beide inputstromen laat Ageas toe om de snelheid en het belang van opkomende trends secuur in te schatten en ermee aan de slag te gaan.


Bron : Vbo, Communications&Events, juni 2023

Mots clés

Articles recommandés

Artificiële intelligentie : de antwoorden op de vragen die u zich terecht stelt ...

Tweedehandsverkoop: pas op voor nepkopers!

Lage tewerkstellingsgraad? Ook omdat jongeren studies kunnen rekken tot hun 25e