Hoe de gevolgen van sneeuw op uw werk te beheren?

​België wordt momenteel geconfronteerd met sneeuwval en gladde omstandigheden die het verkeer moeilijk maken. Wat te doen als u te laat of afwezig bent op het werk door de sneeuw? Wat zijn de Belgische sociale regels in dit verband? Heeft u recht op verlof met of zonder loon? Hier zijn enkele antwoorden.

Het gewaarborgd dagloon

De wet voorziet dat de werknemer tijdelijk afwezig kan zijn, bijvoorbeeld voor een vertraging, terwijl hij zijn loon behoudt, onder bepaalde voorwaarden. Dit wordt het gewaarborgd dagloonhttps://www.deepl.com/en/translator genoemd. Dit betekent dat u recht heeft op hetzelfde loon als wanneer u uw uren, uw taken normaal had kunnen uitvoeren.

Maar de criteria zijn zeer precies:

  • U moet arbeidsgeschikt zijn op het moment dat u de weg op gaat;
  • U moet zich normaal naar uw werk begeven;
  • De vertraging moet worden veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis die zich voordoet op de weg van huis naar werk, en niet voordat u vertrekt;
  • De oorzaak van de vertraging moet buiten uw wil liggen;
  • U moet alles in het werk stellen om een vertraging te voorkomen.

De onvoorspelbaarheid van de sneeuw

Kan sneeuw worden beschouwd als een onvoorziene gebeurtenis, terwijl het vaak wordt aangekondigd door meteorologen en de media? In theorie, nee, maar hier zitten we niet echt in een onvoorspelbaar karakter, aangezien zowel de meteorologen als de media het ruimschoots hebben aangekondigd. We zitten eerder in een uitzonderlijke omstandigheid.

Als u te laat of afwezig bent door de sneeuw, is het normaal gesproken niet aan uw werkgever om uw afwezigheid te dragen. Hij kan dus beslissen om een deel van uw loon in te houden, evenredig met de duur van uw afwezigheid. Uw collectieve overeenkomst of een collectieve afspraak kunnen echter gunstiger bepalingen voorzien en een behoud van uw loon in geval van overmacht.

Telewerk bij sneeuw

Een andere mogelijke oplossing om de problemen die verband houden met sneeuw te vermijden, is een beroep te doen op telewerk. Er bestaan verschillende vormen van telewerk, afhankelijk van het feit of het regelmatig, occasioneel of uitzonderlijk is. Het regelmatig telewerk wordt geregeld door de CCT nr. 85, ondertekend door de sociale partners op 9 november 2005 in de Nationale Arbeidsraad. Het occasioneel telewerk wordt geregeld door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk (art. 22-28). Het uitzonderlijk telewerk wordt geregeld door de CCT nr. 149, gesloten op 26 januari 2021 door de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad, in de context van de covid 19-crisis.

Het occasioneel telewerk kan worden gevraagd door de werknemer in geval van overmacht, d.w.z. in de gevallen waarin de werknemer, wegens onvoorziene omstandigheden en buiten zijn wil om, zijn prestaties niet kan verrichten op zijn gebruikelijke plaats van tewerkstelling (voorbeelden: in geval van een onvoorziene treinstaking of in geval van ernstige weersomstandigheden die ernstige verkeershinder veroorzaken). Het uitzonderlijk telewerk kan worden opgelegd door de werkgever in geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals de covid 19-pandemie, die de invoering van maatregelen vereisen om de continuïteit van de activiteit van de onderneming en de bescherming van de werknemers te waarborgen.

De minnelijke schikking

In de praktijk is het zeldzaam dat werkgevers werknemers sanctioneren voor een vertraging als gevolg van sneeuw. In naam van een goede samenwerking en verstandhouding op het werk, wordt dit meestal geregeld door een stilzwijgende afspraak tussen de werkgever en de werknemer. De vertraging wordt vaak gecompenseerd op een ander moment, door langer op kantoor te blijven of door een andere dag meer werk te doen.

Het hangt ook af van het beroep. Als niemand anders wordt beïnvloed door de vertraging, is de impact anders dan wanneer de werknemer een permanentie moet houden op een bepaald uur, of achter een toonbank moet werken in contact met de klanten.

De tips bij sneeuw

Als u toch de weg op moet bij sneeuw, volg dan deze tips:

  • Rijd "zacht". Op een besneeuwde weg is de grip minder goed en kan een iets te bruuske manoeuvre snel leiden tot een verlies van controle.
  • Anticipeer. Hoe later u remt, hoe groter de kans dat u niet op tijd kunt stoppen. Gebruik de motorrem door terug te schakelen om uw voertuig te laten vertragen. Dit zal voorkomen dat uw remmen blokkeren en dat uw auto gaat glijden.
  • Kies voor winterbanden. Dit type uitrusting zorgt voor een betere grip op natte, besneeuwde en ijzige wegen zodra de temperatuur onder de 7 graden daalt.
  • Controleer de staat van uw voertuig en vooral uw koplampen, achterlichten en ruitenwissers. Vergeet de ijskrabber voor de voorruit niet in uw handschoenenkastje.
  • Respecteer de veiligheidsafstanden. Geef voorrang aan sneeuwschuivers en zoutstrooiers, inhalen is verboden.

Mots clés

Articles recommandés

Innovatiepremie: een premie voor vernieuwende werknemers

Neen, alles is niet ok met onze economie!