Het ondernemersvertrouwen stijgt in maart

Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven – maart 2024

De opleving van vorige maand wordt bevestigd, zij het niet in alle bedrijfstakken. Het vertrouwen neemt voornamelijk toe in de industrie, en in de bouwnijverheid. Het vertrouwen daalt in de dienstverlening aan bedrijven en vooral in de handel.Voor de tweede maand op rij stijgt het moreel van de bedrijfsleiders in de industrie. De ondernemers in die bedrijfstak

uitten een veel gunstiger oordeel over zowel de vraag- als de werkgelegenheidsvooruitzichten. Ze stelden ook hun

beoordeling van de orderpositie opwaarts bij, maar waren minder positief over het voorraadpeil. Vooral het

conjunctuurklimaat voor de productie van bouwmaterialen verbetert.

De indicator voor de bouwnijverheid stijgt ook, voornamelijk onder invloed van de verbeterde vraagvooruitzichten.

Het ondernemingsklimaat verslechterde deze maand daarentegen in de handel, na de verbetering in februari.

De vooruitzichten voor de vraag en voor de bestellingen bij de leveranciers nemen aanzienlijk af.

De werkgelegenheidsverwachtingen dalen minder sterk. De sector van de handel in motorvoertuigen wordt sterk getroffen

door de vertraging van maart.

In de dienstverlening aan bedrijven, ten slotte, woog een forse afname van de beoordeling van de huidige activiteit op de

indicator, ondanks de verbeterde vraagvooruitzichten.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, zet de opwaartse trend

van vorige maand voort.

Meer info, cijfers, grafieken ...

Zie het persbericht in bijlage

NBB Stat


Mots clés

Articles recommandés

Verplicht gebruik van PoUS : uitgestel tot 16 september 2024 !

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

U heeft eerder een pensioensvoorziening opgebouwd: let op de volledige naleving van de 80%-regel!