Het ondernemersvertrouwen herstelt zich in november

Na de daling tijdens de vorige maand, veert de vetrouwensindicator opnieuw op in november. Het vertrouwen nam zeer sterk toe in de dienstensector en heeft zich meer dan hersteld van het zware verlies in oktober. Het ondernemingsklimaat verbeterde ook in de handel. Tegelijkertijd vinden de ondernemingen dat de kredietvoorwaarden in oktober zijn aangescherpt.

Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven – november 2023


> In de sector van de dienstverlening aan bedrijven namen alle onderliggende componenten aanzienlijk toe, in het bijzonder de beoordeling van het huidige activiteitsniveau.

De indicator bevindt zich bijgevolg weer op een hoger niveau dan in september en werd het ​dieptepunt van oktober meer dan weggewerkt.

> In de handel waren de bedrijfsleiders ook optimistischer dan in de vorige maand. Hun vooruitzichten voor de werkgelegenheid en vooral voor de vraag verbeterden.

Die voor de bestellingen bij de leveranciers daalden daarentegen.

De werkgelegenheidsvooruitzichten herstelden zich ook in de verwerkende nijverheid. De indicator daalde echter in deze sector als gevolg van een minder gunstige beoordeling van het ​ orderbestand en het voorraadpeil.

In de bouwnijverheid, tenslotte, bleef het vertrouwen vrij stabiel. De vraagvooruitzichten verslechterden aanzienlijk, maar het gebruikte materiaal en het recente verloop van de
orderpositie werden gunstiger beoordeeld.

De daling van de algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, is fors afgezwakt.

Meer infos, grafieken en cijfers : zie persbericht in bijlage

Mots clés

Articles recommandés

Forfait caféhouders en kleine caféhouders : BTW-aangifte eerste kwartaal 2024 in te dienen uiterlijk 22 april 2024

Economische winterprognoses 2024: groei veert pas later op en inflatie daalt sneller

Wet inzake digitale diensten is van toepassing op alle onlineplatforms in de EU : nieuwe regels inhouden voor gebruikers, bedrijven en platforms ?