Herkwalificatie van huurinkomen in bezoldigingen

Voor het aanslagjaar 2025, inkomsten 2024, ce coefficient a été fixé à 5.46 ! Het betreft de huurvoordeel van de bedrijfsleider

Wanneer een bedrijfsleider een gebouwd onroerend goed (waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is) verhuurt aan de vennootschap of vereniging waar hij zijn activiteiten uitvoert, dan wordt het positieve verschil tussen de huur en 5/3 van het gerevaloriseerde kadastrale inkomen aangemerkt als beroepsinkomsten.

Op het gedeelte dat wordt aangemerkt als beroepsinkomsten moet bedrijfsvoorheffing worden bereken

Goed om weten : sinds 2022, wordt de coëfficiënt vanaf dat ogenblik geïndexeerd en berekend op basis van de gezondheidsindex.

Bron

Wet van 21 januari 2022 houdende diverse fiscale bepalingen (1), Belgisch Staatsblad 28 januari 2022

Bron :

Mots clés

Articles recommandés