Georganiseerde criminaliteit: Raad brengt verslag uit over criminaliteitsbestrijding in de EU

De Raad heeft de resultaten van Empact – het vlaggenschip­instrument van de EU ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit – gepubliceerd.

Bestrijding van georganiseerde criminaliteit door de EU

De rechtshandhavings­instanties van de EU-lidstaten en werken samen met EU-agentschappen om zware en georganiseerde criminaliteit in Europa te bestrijden.

Op deze pagina gaat het over:

Cijfers - knelpunten

Politieoperaties in het kader van Empact leidden in 2023 tot 13 871 arrestaties. Daarnaast leidden rechtshandhavings­maatregelen en gerechtelijke stappen via Empact in de hele EU tot de:

  • inbeslagneming van meer dan € 797 miljoen
  • inbeslagneming van meer dan 197 ton drugs
  • instelling van 15 644 onderzoeken
  • arrestatie van 6801 migrantensmokkelaars
  • identificatie van 7500 slachtoffers van mensenhandel

Binnen het Empact-kader werken EU-lidstaten, agentschappen en andere actoren nauw samen om de belangrijkste criminele dreigingen aan te pakken. De nationale rechtshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten doen via Empact en met de steun van de EU aan criminaliteits­bestrijding.

Achtergrond

Empact staat voor European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (Europees multidisciplinair platform tegen criminaliteits­dreiging). Het zorgt voor een geïntegreerde aanpak van de interne veiligheid van de EU, met maatregelen gaande van onderzoek, controles aan de buitengrenzen, politie, douane en justitiële samenwerking, tot informatie­beheer, innovatie, opleiding, preventie en de externe dimensie van de interne veiligheid, en in voorkomend geval ook publiek-private partnerschappen.

In 2021 bereikte de Raad overeenstemming over 10 EU-brede prioriteiten op criminaliteits­gebied en 15 operationele actieplannen (OAP's), die Empact in de periode 2022-2025 moet aanpakken, variërend van seksuele uitbuiting van kinderen en migrantensmokkel tot drugshandel en milieucriminaliteit.

Meer info en verwante documenten

Mots clés

Articles recommandés

Belgische levensverwachting bij de geboorte was 82,3 jaar in 2023

Raadpleging - Nieuw ontwerpadvies: verslaggeving heropening vereffening vennootschappen

Publicatie Richtlijn EU duurzaamheid