Fietslease op komst voor federale overheidsmedewerkers

Op 23 december 2023 keurde de ministerraad het principe van de fietslease goed. Zo wordt het mogelijk om als federaal ambtenaar een fiets te leasen met je eindejaarstoelage.

  1. opstellen bestek
  2. lanceren bestek
  3. contract toekennen aan een onderneming
  4. opstellen fietsleaseplan
  5. integratie in verschillende hr-processen.

Kies zelf je fiets uit

  • eerst en vooral de vraag om te bevestigen dat je jouw eindejaarstoelage wil gebruiken voor een fietslease
  • de kans om zelf een fiets uit te kiezen – mogelijk omvat de fietslease ook bepaalde fietsaccessoires en het onderhoud van je fiets, dat is nu nog niet duidelijk.

Tot slot nog: een belangrijke voorwaarde voor de fietslease is dat je je je fiets regelmatig gebruikt voor (een deel van) het woon-werkverkeer. In dat geval is het voordeel ook vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen.

Verder verloop

Dit initiatief staat voorlopig nog in zijn kinderschoenen. We zullen je regelmatig op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen van het fietsleaseproject via onze kanalen en we zullen er ook een vaste rubriek aan wijden op onze website.


Bron: FOD BOSA


Mots clés

Articles recommandés

1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

De Fiscale Bemiddelingsdienst publiceerde zonet zijn 14de jaarverslag

Arbeidsmarkt in België en in de gewesten : stand van zaken en aanbevelingen