Even gas terugnemen? Tijdregistratie verbetert work-lifebalans voor vier op de tien werknemers

Je werkgever verwacht dat je je uren bijhoudt: daarvan zijn acht op tien Belgen overtuigd. Bijna de helft van de Belgische werknemers registreert de werkuren ook daadwerkelijk in een tijdregistratiesysteem. Daarmee zijn de Belgen zeker niet de Europese koploper.

Dat blijkt uit een grootschalig internationaal onderzoek door de Europese HR-dienstverlener SD Worx.

Drie keer meer tevreden Belgen over werk-privé balans (dan ontevreden Belgen)

Meer dan vier op tien gebruikers zijn ervan overtuigd dat het een cruciaal instrument is om taken beter te organiseren en te plannen (49%) maar ook als signaalfunctie om gas terug te nemen (42%) en om overwerken te voorkomen. De helft van de Belgen presteert regelmatig overuren.

Acht op de tien Belgen zijn overtuigd dat de organisatie verwacht dat uren worden bijgehouden. Bij zes procent leeft die verwachting niet.

Van uitvoerende taken tot interne meetings, overlegmomenten en brainstorms: bijna de helft (47%) van de Belgische werknemers registreert zijn activiteiten ook via een softwaretool. Dat blijkt uit een recente studie door SD Worx bij meer dan vijfduizend bedrijven en achttienduizend medewerkers uit achttien Europese landen. Voornamelijk in landen als Slovenië (83%), Oostenrijk (74%), Spanje (69%) en Duitsland (67%) gebruiken werknemers zulke tools. België sluit eerder aan bij de staart van het peloton; enkel Frankrijk (38%), Nederland (43%), UK en Denemarken (45%) gebruiken het minder.


Voor vier op tien werknemers draagt tijdregistratie bij aan een betere werk-privé balans

Voor wie deze systemen gebruikt, zijn de voordelen duidelijk. De helft van de Belgen (49%) is ervan overtuigd dat het een belangrijke tool is om taken beter te organiseren en te plannen. Meer dan vier op de tien Belgen (42%) zijn overtuigd van de signaalfunctie: tijdregistratie geeft hen inzicht in situaties waarin ze te veel werken, om het even rustiger aan te doen. Voor vier op de tien (38%) van de Belgische gebruikers draagt een tijdregistratietool bij tot een goede werk-privé balans. In Roemenië (61%), Polen (56%) en de UK (48%) zijn medewerkers hiervan het meest overtuigd. Daarnaast geeft 37% aan dat tijdregistratie hen ook inzicht geeft in hun efficiëntie en productiviteit op het werk.

Meer dan helft van de Belgen is tevreden met werk-privé balans

Met 54% tevreden Belgen scoren we nog steeds in kopgroep. Meer dan de helft van de Belgen is m.a.w. tevreden met werk-privé balans. Zeventien procent is niet tevreden. Drie keer zoveel Belgen zijn tevreden i.p.v. ontevreden. Het laagste aantal ontevredenen vinden we in Nederland en Polen (14%). De hoogste tevredenheidsscore van 58% tekenen we dit jaar op bij de werknemers in Denemarken, Nederland en Roemenië. De laagste score (tevredenen) in Italië met 42%.

ik ben

"Velen van ons kijken uit naar de zomermaanden, omdat ze vaak vakantiedagen in petto hebben. Maar ook gedurende het jaar is het soms nodig om wat gas terug te nemen. Tijdsregistratie zorgt voor bewustwording over hoe je je tijd besteedt, zeker als je ook af en toe overuren doet. Het helpt om efficiënt te werken, te weten wat al is afgerond en om prioriteiten of werklast te verschuiven binnen een team. Het kan helpen om een goede balans tussen werk en privé te vinden, maar ook bij de zoektocht naar meer flexibiliteit."

Zo heb je in België voor glijtijden (vroeger of later op de dag beginnen en stoppen) tijdsopvolging nodig.

Bruce-Fecheyr-Lippens_1200x800

Zo heb je in België voor glijtijden (vroeger of later op de dag beginnen en stoppen) tijdsopvolging nodig.

--Bruce Fecheyr-Lippens, Chief People Officer, SD Worx

Helft Belgische werknemers klopt nog regelmatig overuren

Nog uit het onderzoek blijkt dat vijf op de tien Belgische medewerkers regelmatig overwerkt. Ook daarin staan we niet alleen in Europa. De twee meest voorkomende redenen hiervoor zijn: inspelen op onvoorziene gebeurtenissen die een extra inspanning vergen (35%) of een hoge werkdruk (34%). Een gebrek aan personeel of middelen (29%) is de derde meest voorkomende reden. Een kwart (26%) geeft toe een perfectionist te zijn die extra uren maakt en een op vijf is soms zo gepassioneerd bezig dat ze de uren uit het oog verliezen (19%). Ook het halen van strakke deadlines of om de beste service te leveren (23%) kan een reden zijn om extra uren te presteren. Een op tien (11%) doet het voor extra inkomen.


Over de internationale werknemersbevraging

SD Worx, de toonaangevende Europese HR-dienstverlener, helpt organisaties met hun HR en payroll. Om te weten wat echt belangrijk is voor werkgevers en werknemers, voert SD Worx regelmatig enquêtes uit. De analyse van de meest recente enquête, de 'Navigator Series', biedt organisaties een kompas om door de uitdagingen van HR en payroll te navigeren. De enquête werd in februari 2024 uitgevoerd in 18 Europese landen: Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, het VK en Zweden. In totaal werden 18.000 werknemers ondervraagd. De resultaten zijn gewogen en garanderen een betrouwbare weergave van de arbeidsmarkt in elk land.

In België gaat het over 1000 werknemers. Voor België wegen we voor taal, leeftijd, geslacht, opleiding, bedrijfsgrootte en regio tewerkstelling. Voor België liggen de weging coëfficiënten bijna allemaal onder de 1,7.


Mots clés

Articles recommandés

Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten - Juli 2024