Europa’s Digital Decade: digitale doelstellingen voor 2030

De Europese Commissie heeft onlangs haar ambitieuze plannen aangekondigd voor het Digital Decade, een strategisch initiatief dat gericht is op het bevorderen van digitale transformatie en innovatie binnen de Europese Unie.

Dit initiatief omvat een uitgebreid plan voor het verbeteren van digitale connectiviteit, het bevorderen van digitale vaardigheden en het stimuleren van digitale innovatie in alle sectoren van de economie.

4 pijlers met concrete doelstellingen

Een van de kernpunten van het Digital Decade is het stellen van concrete doelstellingen voor 2030, voor onderstaande pilaren:

1. Digitale vaardigheden en geletterdheid

Het verbeteren van digitale vaardigheden en kennis onder Europese burgers. Het doel is om een meer digitaal geletterde samenleving te creëren die in staat is om de voordelen van technologische vooruitgang te benutten en zich aan te passen aan de eisen van een steeds digitalere economie.

2. Digitale iInfrastructuur

Het verbeteren en uitbreiden van de digitale infrastructuur in heel Europa, met een speciale nadruk op breedbandconnectiviteit en de uitrol van 5G-netwerken. Door te investeren in geavanceerde digitale netwerken streven we naar gelijke toegang tot snel internet voor alle Europese burgers, ongeacht hun locatie.

3. Digitale transformatie van bedrijven

Het stimuleren van digitale transformatie en innovatie binnen Europese bedrijven. Het doel is om bedrijven te helpen digitaler te worden, hun concurrentievermogen te vergroten en nieuwe zakelijke kansen te benutten door middel van technologische vooruitgang.

4. Digitale technologieën en duurzaamheid

Het bevorderen van het gebruik van digitale technologieën om duurzame ontwikkeling te ondersteunen en bij te dragen aan milieubescherming en de strijd tegen klimaatverandering. Het omvat initiatieven zoals het bevorderen van groene technologieën, het verminderen van de ecologische voetafdruk van digitale infrastructuren en het stimuleren van innovatie op het gebied van duurzame digitale oplossingen.

Specifiek voor België lanceerde de Staatssecretaris voor Digitalisering en de campagne SmartNation. Via 10 ambities, die ook hun weerslag vinden in bovenstaande 4 pijlers, willen we van België een echte inclusieve, convergente en ambitieuze SmartNation maken

Door middel van deze vier pijlers streeft het Digital Decade ernaar om een ​​solide basis te leggen voor een welvarende, veerkrachtige en inclusieve digitale toekomst voor Europa. Lees alles over SmartNation hier

Meer informatie over Digital Decade vind je hier: Europe’s digital decade: 2030 targets | European Commission (europa.eu)

Digital Economy and Society Index (DESI)

Binnen het kader van het Digitale Decade is DESI een belangrijk instrument om de voortgang van de lidstaten te volgen bij het realiseren van de digitale doelstellingen en prioriteiten die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. DESI beoordeelt verschillende aspecten van de digitale prestaties van een land, waaronder connectiviteit, digitale vaardigheden, gebruik van internetdiensten, integratie van digitale technologieën door bedrijven en de digitale publieke dienstverlening.

Wat betreft België zijn er enkele opmerkelijke resultaten te benadrukken. Volgens recente DESI-gegevens heeft België over het algemeen een goede digitale infrastructuur, met een hoog percentage huishoudens met toegang tot breedbandinternet en een goede dekking van 4G-netwerken.

Echter, er zijn ook gebieden waar België ruimte heeft voor verbetering. Bijvoorbeeld, hoewel veel Belgen toegang hebben tot internet, blijft het gebruik van geavanceerde digitale diensten en de integratie van digitale technologieën door bedrijven en de publieke sector achter bij sommige andere Europese landen. Dit benadrukt de noodzaak voor verdere investeringen in digitale vaardigheden en innovatie, evenals het stimuleren van het gebruik van digitale technologieën op alle niveaus van de samenleving


Lees alles over de laatste cijfers uit het DESI-rapport hier: DESI 2023 dashboard for the Digital Decade - Digital Decade DESI visualisation tool (europa.eu)


Mots clés

Articles recommandés

Spaanse regering plant wetswijziging aan ‘Gouden Visum’ verblijfsvergunning

Focus op het ondernemingsverslag 2023 van de NBB

Ontdek de 9 praktische gidsen voor exporteren!