Elektronische handel: update van de documentatiemap in Fisconetplus

De pandemie heeft een boost gegeven aan de verkoop via internet.
E-commerce(externe link) is een zeer belangrijk onderdeel van de interne markt geworden.

De Europese Unie volgt de ontwikkelingen van de elektronische handel op de voet en tracht waar nodig in te grijpen d.m.v. verschillende instrumenten (btw-richtlijn voor e-commerce, One Stop Shop, …).

Verschillende maatregelen werden genomen om de digitale markt te reguleren. Het is een markt die aan sneltempo evolueert door het ontstaan van nieuwe technologieën en digitale platformen.

Allerlei uitdagingen duiken op en zowel de btw als de douane-unie moeten zichzelf voortdurend heruitvinden om gelijke tred te houden met de digitale markt.

De administratieve samenwerking tussen de staten werd versterkt om de strijd tegen btw-fraude aan te gaan.

Deze map bevat de laatste updates op het vlak van wetgeving, rechtspraak, parlementaire vragen en adviezen. U kan ook andere officiële bronnen raadplegen.

Daarnaast vindt u een lijst van boeken en artikels waarmee u zich verder kan verdiepen in het onderwerp.

Management & OrganisatieF.F.F.Fisconetplus : ontdek de documentatiemappen !

Mots clés

Articles recommandés

4 pistes om onze begroting terug op de rails te krijgen

Wettelijk vermoeden van arbeidsongeschiktheid in het kader van het "Terug-naar-werk-traject"

Vastgoedfiscaliteit volop in beweging