Einde fiscale regularisatie zorgt voor stormloop bij de fiscus

Op 31 december 2023 liep de mogelijkheid definitief af om via fiscale regularisatie in éénzelfde procedure zowel administratieve (fiscaal en sociaal) als strafrechtelijke immuniteit te verkrijgen in ruil voor de betaling van regularisatieheffingen op het aangegeven bedrag. Die heffingen liggen steeds hoger dan de normale belastingtarieven. De naderende deadline leidde de afgelopen weken tot een enorme toestroom van aanvragen tot regularisaties bij de fiscus.

“De vele maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen de fiscale en sociale fraude werpen vruchten af en veroorzaken een afschrikkingseffect met een massa ingediende regularisatieaangiftes tot gevolg. Opnieuw wordt aangetoond dat onze aanpak in de strijd tegen de fiscale fraude werkt, en dat we werk maken van een eerlijker en meer rechtvaardiger belastingsysteem waar iedereen zijn eerlijke bijdrage betaalt. Fiscale zondaars of overtreders van de anti-witwaswetgeving moeten zich sinds 1 januari 2024 richten tot het parket die in samenspraak met de fiscus, eventueel een strafrechtelijke minnelijke schikking kan voorstellen.”

Vice-eersteminister en minister van Financiën, bevoegd voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Zowel het aantal aangiften (1.024) als de aangegeven bedragen (894 miljoen euro) lagen voor het jaar 2023 hoog. Dit zal ook een positief effect hebben op de begroting. Waar in de begroting voor 2024 130 miljoen euro werd ingeschreven als opbrengst uit de fiscale regularisatie, kunnen de verwachte regularisatieheffingen momenteel geraamd worden op 260 miljoen euro.Bron: Vincent Van PeteghemVice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij, januari 2023

Mots clés