​Een voorontwerp om de draagwijdte van artikel 362bis WIB te verduidelijken!

Een voorontwerp van wet beoogt de draagwijdte van artikel 362bis WIB te verduidelijken gelet op de fiscale onduidelijkheid die heerst over sommige financiële /verzekeringsproducten.

Eenzelfde ‘tak6’-product wordt nu verschillend behandeld al naargelang het onder de ruling van 2021 (rendement pas op het einde van het contract belastbaar, doordat artikel 362bis WIB niet toepasselijk is) of van 2023 (de latente meerwaarden moeten jaarlijks belast worden doordat artikel 362bis van toepassing is) valt. Die situatie valt te betreuren. Een belastingwet moet voldoende “voorzienbaar” zijn. Dat is niet het geval als de fiscus eenzelfde wet toepast of interpreteert op een inconsistente / tegenstrijdige wijze. De beoogde wetsaanpassing verduidelijkt op welke wijze de latente meerwaarden jaarlijks belastbaar worden en bij een latere waardevermindering gedetaxeerd worden.

Kort samengevat : de belastbaarheid van het rendement wordt niet langer uitgesteld tot op het einde van het kapitalisatiecontract, maar moet jaarlijks gebeuren op basis van de latente meerwaarde. Op die manier lijkt het voorontwerp het standpunt van de ruling van 2023 te bevestigen. De bepaling is uiteraard geen goed nieuws voor Belgische bedrijven die van plan waren de belastbaarheid van het rendement van hun "kapitalisatiecontracten" tot op het einde van het contract uit te stellen. Deze nieuwe maatregel zou ook tot gevolg kunnen hebben dat de ruling van 2021 (die Lombard International heeft verkregen) vanaf aanslagjaar 2024 niet meer tegenstelbaar zal zijn, wegens in strijd met de (nieuwe) fiscale wet (artikel 23, al. 2, 3°, van de rulingwet).

Lees hier mijn analyse in De Tijd met Peter Van Maldegem

Regering pakt fiscale verwarring over alternatief DBI-bevek aan

Mots clés

Articles recommandés

Het team informatiemonitoring van Fisconetplus stelt u twee updates voor

Een wereldwijd rapport 2024 over belastingontduiking door het Eu TAX Observatory

Twee Belgische banken scoren hoog in de top 10 van Sia Partners' internationale mobiele bankieren benchmark 2023