Een op vier bedrijfswagens is elektrisch !

Brussel, 29 februari 2024 – Een snelle en sterke stijging in het aantal elektrische wagens, de opkomst van hybride benzinewagens en de onvermijdelijke neergang van diesel; Dat zijn de drie belangrijkste trends in het wagenpark die naar voorkomen uit het recente onderzoek van Partena Professional. Dit toont aan dat twee op drie nieuwe bedrijfswagens nu ‘schoon’ zijn.

Elektrisch werkt

"We moeten daar wel bij vermelden dat deze trends wellicht meer worden beïnvloed door wetgeving en aanzienlijke fiscale voordelen voor elektrische wagens, dan door de keuze van de bedrijven zelf", legt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, uit.

Het tijdperk van diesel loopt ten einde

Dieselvoertuigen, ooit alomtegenwoordig onder bedrijfswagens, zijn sinds 2020 aanzienlijk afgenomen. Deze trend blijft significant tot op de dag van vandaag. Hun aandeel, dat in het tweede kwartaal van 2023 nog 17,48% bedroeg, is gedaald tot 11,66% begin dit jaar. Dit is een daling van 33,3%. Dit markeert zonder twijfel het definitieve einde van het dieseltijdperk en wijst op een constante daling van dieselmotoren ten voordele van de meer fiscaal interessante opties: elektrisch en hybride.

Hybride's in opmars

Tegelijkertijd bevinden benzineauto's zich momenteel in een neerwaartse spiraal naast de opkomende hybride’s. Hun marktaandeel is aanzienlijk afgenomen, en vertegenwoordigt nu slechts de helft van hun aantal in 2022, namelijk 21,46% tegenover 42,04% in 2022.Tegelijkertijd maakt de hybride een opmerkelijke opmars, met nu 40,07% van de bedrijfswagens die in omloop zijn. Dit is een duidelijke stijging ten opzichte van de 22,58% in 2023.

Hybride- en elektrische wagens samen bereik en een percentage van 66%. Het aandeel "schone" voertuigen in het bedrijfswagenpark bereikt daarmee een hoogtepunt in 2024.


Mots clés

Articles recommandés

Terugbetaling van accijnzen voor professionele diesel – overgangsperiode voor de digitale aanvragen

Belgische sociale partners vragen invoering van kilometerheffing.

Bedrijfsauto's en de vergroening van het wagenpark: 5 keer zoveel elektrische auto's tegen eind 2023!