De uitrol van elektronische facturatie zet zich voort

Op 11 september 2023 organiseerde staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, een persconferentie om de versnelde uitrol van e-facturatie voor ondernemingen aan te kondigen. E-facturatie zal vanaf 1 maart 2024 ook algemeen worden ingevoerd voor overheidsopdrachten van meer dan 3.000 euro. Die automatisering van het facturatieproces optimaliseert workflows, wat leidt tot besparingen en meer efficiëntie. Belgische ondernemingen moeten die kans aangrijpen, ook in b2b-context.

Het VBO, dat deelnam aan de persconferentie, benadrukt de voordelen van elektronische facturatie voor ondernemingen en wijst op de noodzaak van een duidelijke en haalbare planning voor de invoering ervan.

TIJD EN GELD UITGESPAARD

Dankzij e-facturatie of elektronische facturatie wordt het facturatieproces geautomatiseerd en vereenvoudigd en kunnen ondernemingen efficiënt communiceren met hun klanten en leveranciers. Daardoor kan zowel tijd als geld worden uitgespaard.

Met minder administratief werk en een lager aantal fouten verkort de digitalisering van de facturatie ook de betalingstermijnen: die waren voor elektronische facturen 30% korter dan voor traditionele facturen.

Er kunnen ook besparingen worden gedaan. De automatisering kan de komende vijf jaar namelijk tot 1,8 miljard euro aan besparingen opleveren als alle ondernemingen er gebruik van zouden maken.

Een ander voordeel voor zowel ondernemingen als staatskassen, is de rol van e-facturatie bij fraudebestrijding.

Om ondernemingen die facturen naar de overheid sturen te helpen, werd binnen BOSA een begeleidingscel in het leven geroepen die beschikbaar is via www.efacture.belgium.be.

EEN NIEUWE STAP RICHTING EEN ALGEMENE INVOERING

Ook op Europees niveau staat e-facturatie op de agenda, met als doel een geharmoniseerd model te ontwikkelen om interoperabiliteit in de hele Unie mogelijk te maken. Er bestaat al een norm, wat voor België nog een reden meer is om de overstap naar e-facturatie te versnellen.

De overheid geeft nu het goede voorbeeld door vanaf 1 maart 2024 e-facturatie te verplichten voor overheidsopdrachten vanaf 3.000 euro (tegenover 30.000 euro voorheen). Wat business-to-businessrelaties (b2b) betreft, valt te verwachten dat digitale facturatie tegen 2026 de norm zal zijn voor alle ondernemingen. Het VBO pleit binnen die context voor een realistisch en voorspelbaar tijdschema om alle ondernemingen, ook de kleinste, in staat te stellen zich te organiseren.

Bron : VBO, september 2023

Mots clés